တယ္လီေနာမွ Viber အခမဲ့အသံုးျပဳခြင့္ စတင္ ပ႐ိုမိုးရွင္း အစီအစဥ္ကို ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္မွစတင္၍ ၂ ပတ္ၾ

1621708_727985270568252_401357602_n.jpg
တယ္လီေနာသည္ Viber ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ၂ ပတ္ၾကာ Viber မက္ေဆ့ေပးပို႕ျခင္းႏွင့္ စတစ္ကာမ်ား အသံုးျပဳျခင္းမ်ားကို အင္တာနက္ အသံုးျပဳခ အခမဲ့ျဖင့္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးသည့္ အစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
 
ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္မွစ၍ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ Viber ျဖင့္ ဗီဒီယိုဖုန္းေခၚဆိုမႈႏွင့္ ပံုမွန္ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားမွလြဲ၍ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အခမဲ့ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 
မည္သူမဆို အခေၾကးေငြ ကုန္က်ျခင္းမရွိဘဲ အခမဲ့ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ေျပာဆိုသံုးစြဲႏုိင္သည့္ “Proud to be Myanmar”၊ “We win”၊ “It’s cool”၊ “Love you” ႏွင့္ “Share the love” တို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ စတစ္ကာမ်ား ပါဝင္လာသည့္ “We Love Myanmar” Sticker Pack လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
 
“ကၽြန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္က ျပည္သူေတြဆီကို ျမန္မာအတြက္ ဂုဏ္ယူဖြယ္နဲ႔ ေက်နပ္ဖြယ္ စတစ္ကာေတြ ဖန္တီးေပးေနတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး messaging app နဲ႔ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ရတဲ့အတြက္ အလြန္ဝမ္းသာမိပါတယ္။ စတစ္ကာေတြကို မိတ္ဆက္ျခင္းနဲ႔အတူ တယ္လီေနာအေနနဲ႔ ၂ ပတ္ၾကာ အင္တာနက္အသံုးျပဳခ အခမဲ့နဲ႔ Viber ကို အသံုးျပဳခြင့္ ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕လာမယ့္ အနာဂတ္ကာလေတြမွာလည္း ဒီလိုေကာင္းမြန္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔အတူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သံုးစြဲသူေတြကို ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္လုပ္ေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္အားထက္သန္ေနပါတယ္” ဟု Head of Value Added Services ျဖစ္သူ Sanat Pal Chowdhury က ေျပာၾကားသည္။