သတင္းစာကဲ့သို႔ လိပ္ထားႏိုင္ေသာ ၁၈ လက္မ display တစ္မ်ိဳးကို LG မိတ္ဆက္ျပသ

CES_2016_18_inch_Rollable_OLED.0.0.jpg

ယခုရက္သတၱပတ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရိွေသာ လူသံုးကုန္အီလက္ထရြန္နစ္ျပပြဲ (CES) တြင္ LG Display က စာရြက္တစ္ခုကို လိပ္ထားသလိုမ်ိဳး ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ၁၈ လက္မ screen ေရွ႕ေျပးပံုစံတစ္မ်ိဳးကို ျပသခဲ့သည္။

အဆိုပါ နည္းပညာသည္ ေကြးညႊတ္ႏိုင္ၿပီး လိပ္ႏိုင္ေသာ LG ၏ OLED လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အလားတူ နည္းပညာမ်ိဳးကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျပသခဲ့ေသာ္လည္း ဓာတ္ပံုမ်ားသာ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ယခုအခါမွသာ ကမ႓ာတစ္ဝန္းထံ ျပသခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

LG မွ ျပသခဲ့ေသာ ေရွ႕ေျပးပံုစံသည္ Sony, Samsung, Sharp ႏွင့္ အျခားကုမၸဏီမ်ားမွ ျပသခဲ့ေသာအရာမ်ားႏွင့္ ဆင္တူသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အနာဂတ္တြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည့္ အဆိုပါ display အမ်ိဳးအစားမ်ားကို စမတ္ဖုန္း၊ tablet ႏွင့္ တီဗီမ်ား၌ ကြဲျပားျခားနားေသာ ပံုစံမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ရမည္ဟု LG က ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ကားအတြင္း တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေကြးညႊတ္ထားသည့္ ၂၅ လက္မ screen ကို LG က CES ျပပြဲတြင္ မိတ္ဆက္ျပသြားမည္ဟု သိရသည္။

Ref: TheVerge