iPad Pro ကုိ ဝယ္ယူသင့္ေသာ အခ်က္ (၁၀) ခ်က္

wirelessdesignmag.com_.jpg

Apple ၏ ေနာက္ဆုံးေပၚႏွင့္ ဆန္းသစ္မႈအရွိဆုံး iPad Pro ကို ပေရာ္ဖက္ရွင္ဆန္ဆန္ ဖန္တီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လုိသည့္ tablet သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားမွာ iPad Pro တြင္ အသစ္ပါဝင္လာသည့္ feature မ်ားျဖစ္သည္။

(၁၀) စမတ္ကီးဘုတ္

iPad Pro ႏွင့္ တြဲဖက္အသုံုးျပဳရေသာ စမတ္ကီးဘုတ္သည္ ဆန္းသစ္မႈအရွိဆုံး ထုတ္ကုန္ျဖစ္သည္။ ၎ကို အသုံးျပဳလိုလွ်င္ သီးျခား ဝယ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ iPad Pro ၏ Smart Port မွတစ္ဆင့္ ကီးဘုတ္ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သီးျခား ဘက္ထရီ မလိုအပ္ေပ။ ထို႔အျပင္ Bluetooth မွတစ္ဆင့္ ခလုတ္ဖြင့္၍လည္း အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

iPad Pro ႏွင့္ တြဲဖက္အသုံးျပဳရာတြင္ သက္ေသာင့္သက္သာရွိၿပီး ကီးဘုတ္ျဖင့္ စာမ်ား လြယ္ကူစြာ ႐ိုက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ခလုတ္တစ္ခုခ်င္းစီကို အထည္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ရက္လုပ္ထားသည္။ အဆိုပါကီးဘုတ္ကုိ ေခါက္လုိက္ပါက ေခတ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ စမတ္ကာဗာအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

(၉) အၾကမ္းခံႏိုင္သည့္ ကုိယ္ထည္

ကြန္ပ်ဴတာအေသးစားတစ္ခုအေနျဖင့္ အၾကမ္္းခံႏိုင္ျခင္းသည္ ထုတ္ကုန္အတြက္ အေရးပါသည္။ ထုတ္ကုန္တစ္ခုသည္ မေတာ္တဆ ျပဳတ္က်မႈ၊ တုိက္မိမႈႏွင့္ ပြန္းပဲ့မႈမ်ား ခံႏိုင္ရည္ ရွိရမည့္အျပင္ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

Apple သည္ ၎၏ ကိုယ္ထည္ဒီဇိုင္းကို အသစ္ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ထားၿပီး အၾကမ္းခံႏိုင္သည့္ အသားျဖင့္ ဖန္တီးထားသည္။ Apple အေနျဖင့္ iPad Pro အတြင္းရွိ အရာမ်ား ထိခိုက္မရွိေစရန္ anodize လုပ္ထားေသာ အလူမီနီယမ္ ကိုယ္ထည္ကို အသုံးျပဳထားသည္။ အၾကမ္းပတမ္းခံႏိုင္မႈႏွင့္ ေပါ့ပါးမႈျခင္းသည္ ကိုယ္ထည္သစ္၏ အားသာခ်က္ ျဖစ္ၿပီး ေလးလံေသာစတီးလ္ျဖင့္ tablet ကို ဖန္တီထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ လက္ေမာင္း နာျခင္းမ်ိဳးလည္း မျဖစ္ေပၚႏိုင္ေပ။

(၈) အသံပုိင္းဆိုင္ရာ

iPad Pro သည္ ေခ်ာေမြ႔ၿပီး ထူးကဲေသာ စတီရီယို အသံအရည္အေသြးထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ စပီကာ ၄ လုံးပါ tablet တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ သီခ်င္းမ်ားကုိ လမ္းသြားရင္း နားေထာင္ႏိုင္ရန္ ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာ အသံမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။

(၇) သုိေလွာင္မႈပမာဏ

ယေန႔ေခတ္ လူမ်ားစြာသည္ လိုအပ္သည္္ထက္ပိုမိုေသာ ဖိုင္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။ လူမ်ားတြင္ စာရြက္စာတမ္းထည့္သြင္းသည့္ ဖုိင္စင္၊ စီဒီစင္ႏွင့္ ဗီဒီယိုစင္အျပင္ ဓာတ္ပုံေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ကမၻာႀကီးႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ Apps မ်ားလည္း ရွိသည္။

ထိုသုိ႔ေသာ အရာမ်ားအားလုံးကို သိမ္းဆည္းရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း လုိအပ္ေနေသးသည့္ အရာမ်ား သိမ္းဆည္းရန္ပင္ ေနရာလြတ္လုံေလာက္ျခင္း မရွိၾကေပ။ ထိုအခက္အခဲအတြက္ iPad Pro တြင္ သုိေလွာင္မႈ ပမာဏ ေလးဆျမႇင့္တင္ထားသည့္ 128GB တြင္ သီခ်င္း၊ ေတးဂီတ၊ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ဓာတ္ပုံအေျမာက္အမ်ားကို သိမ္းဆည္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ iPad Pro ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္ေသာ ဘက္ထရီသက္တမ္းႏွင့္ ပ႐ိုဆက္ဆာတို႔ေပါင္းလုိက္လွ်င္ ၎ tablet သည္ အေကာင္းဆုံး ထုတ္ကုန္ ျဖစ္လာသည္။

(၆) iOS 9

အဆုိပါ operating system အသစ္သည္ iPad Pro အတြက္ အသစ္ထည့္သြင္းမႈႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။ iPad ၏ အေဖာ္အဖက္ျဖစ္ေသာ Siri သည္ Apple သေကၤတတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အလြန္အားထားရသည္။

iOS 9 တြင္ Siri ၏ လန္းဆန္းေသာ အသံသစ္အျပင္ privacy ကာကြယ္မႈကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ iPad Pro ျဖင့္ multitask ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ feature သစ္မ်ား လည္းပါဝင္သည္။ iPad Pro တြင္ Notes, News App ကဲ့သုိ႔ built in app မ်ား ပိုမုိေကာင္းမြန္တိုးတက္လာသည္။ iOS 9 ကို အသုံးျပဳရာတြင္ အဆင္ေျပေစသည့္ အရာမွာ app မ်ား install ျပဳလုပ္ရာတြင္ သုိေလွာင္မႈ ပမာဏ အနည္းငယ္လိုေတာ့သည္။ ဆုိက္ဘာေလာကရွိ အႏၲရာယ္မ်ားရန္မွ ကာကြယ္ရန္လည္း အဆင့္ျမင့္လုံၿခဳံေရး feature မ်ားစြာ ထည့္သြင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

(၅) ဘက္ထရီသက္တမ္း

ဘက္ထရီသက္တမ္းသည္ ေခတ္သစ္နည္းပညာ၏ အားအနည္းဆုံး ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ tablet မ်ားသည္ ခလုတ္တစ္ခု ထိေတြ႕႐ုံျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာတြင္မဆို ေတြ႕ဆုံႏိုင္သည္။ လူေပါင္းမ်ားစြာသည္ တစ္ေန႔တာလုံး ဘက္ထရီသက္တမ္း တာရွည္ခံ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာ ႀကံဆေနၾကသည္။

iPad Pro တြင္ ၁၀ နာရီအသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ဘက္ထရီသက္တမ္းပါဝင္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သုံးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ iPad Pro ကို တစ္ရက္လွ်င္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ အသုံးျပဳ၍ ဖန္တီးမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္မ်ားစြာကို ျပဳလုပ္ႏို္င္မည္ ျဖစ္သည္။

(၄) ကင္မရာ

Selfie ဓာတ္ပုံမ်ား ႐ိုက္ကူးျခင္းသည္ ယဥ္ေက်းမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။ ယေန႔ေခတ္၏ ဒီဂ်စ္တယ္ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ tablet မ်ားသည္ ႀကီးမားေသာ အစိတ္အပုိင္းပင္ ျဖစ္သည္။

iPad Pro တြင္ 8-megapixel i-Sight camera ပါဝင္ၿပီး ႐ုပ္ထြက္ၾကည္လင္ျပတ္သားကာ ေတာက္ပမႈ ရွိသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား ႐ိုက္ကူးေပးႏိုင္သည္။

(၃) ၁၂.၉ လက္မ Retina Display

iPad တြင္ pixels ေပါင္း ၅.၆ သန္းပါဝင္ၿပီး ယခင္ Apple tablet မ်ားထက္မဆို ႐ုပ္ထြက္ ျပတ္သားၾကည္လင္မႈရွိသည္။ တစ္လက္မလွ်င္ pixels ေပါင္း ၂၆၄ အထိရွိေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည့္ Multi-Touch နည္းပညာျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မ်က္ႏွာျပင္ကို ၾကည့္႐ႈရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ contrast ႏွင့္ brightness ထည့္သြင္းေပးထားသည္။

(၂) နည္းပညာ

iPad Pro တြင္ 64-bit A9X ခ်စ္ပ္အသစ္ ထည့္သြင္းထားသည္။ အဆုိပါ 64-bit ခ်စ္ပ္သည္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရာတြင္ သက္ေသာင့္သက္သာျဖင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ ရွိေသာ desktop ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံးကဲ့သုိ႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ဒီဇိုင္း ကုမၸဏီ Adobe က iPad Pro တြင္ RAM 4GB ပါဝင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ေခတ္သစ္ desktop ႏွင့္ notebook ထက္သာလြန္ေသာ စြမ္းရည္ရွိေၾကာင္း ဆိုထားသည္။

(၁) Apple Pencil

Stylus ကို စမတ္ဖုန္းႏွင့္ PDA (personal data assistant) တြင္ တြဲဖက္အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု ရွိၿပီျဖစ္သည္။ အေစာပိုင္းထြက္ရွိေသာ iPad ၏ Apple ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ stylus ပါဝင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ Apple တည္ေထာင္သူႏွင့္ နည္းပညာေလာကမွ နာမည္ေက်ာ္ စတိဗ္ေဂ်ာ့က အဆုိပါ stick မ်ားသည္ လက္ေခ်ာင္းမ်ားေလာက္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားစြာ ရရွိေစမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ tablet မ်ားႏွင့္ stylus မ်ားကို ျခားနားေစခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း iPad Pro တြင္ အဆိုပါ စိတ္ကူးကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ကာ stylus တစ္မ်ိဳးႏွင့္အတူ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

Apple ၏ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး အႀကီးတန္းဒုဥကၠဌ ဖီးလ္ရွယ္လင္းက stylus ႏွင့္ iPad Pro သည္ တိက်မႈလုိအပ္ေသာ ဒီဇိုင္နာမ်ား၊ ဖန္တီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သူ၊ ပုံဆြဲသူႏွင့္ အယ္ဒီတာမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

Ref: TheRichest