2 in 1 Bluetooth headset

2-in-1-Bluetooth-headset--(1).jpg

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထုတ္ 5S ေမာ္ဒယ္ျဖင့္ bluetooth headset ျဖစ္သည္။ Bluetooth version v 3.0 ျဖစ္ၿပီး အကြာအေဝး ၁၀ မီတာအထိ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ Noise cancelling စနစ္ပါဝင္ၿပီး ဖုန္းေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ သီခ်င္း နားေထာင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ iOS, Android အားလံုးျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ဘက္ထရီကို အားအျပည့္ သြင္းထားပါက ၄ နာရီၾကာ စကားေျပာဆိုျခင္း၊ ၆ နာရီၾကာ သီခ်င္း နားေထာင္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အေရာင္သံုးမ်ိဳးရွိၿပီး ေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၈,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။ Ko Beno Mobile, Game sale & service ဖုန္း ၀၉-၇၃၂၂၄၉၈၉၊ ၀၁-၂၅၆၄၁၇ ၌ ဆက္သြယ္ စံုစမ္း ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။