နာရီပံုစံ GSM ဖုန္းဟန္းဆက္

GSM-handset(6).jpg

Smart watch  အမွတ္တံဆိပ္ U Pro ေမာ္ဒယ္ နာရီပံုစံ ဟန္းဆက္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ GSM ဆင္းမ္ကတ္ ထည့္သြင္းကာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး Touch Screen ႏွင့္ ျဖစ္သည္။ ဒီဇုိင္းပံုစံ ဆန္းသစ္ၿပီး
ခရီးသြားျခင္း၊ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ကားေမာင္းျခင္းမ်ားတြင္ ဖုန္းကို ထုတ္ၾကည့္စရာမလုိဘဲ အခ်ိန္ျပည့္ အဆက္အသြယ္မျပတ္ အသံုးျပဳ ႏုိင္သည့္ smart watch ျဖစ္သည္။ Built in camera ႏွင့္ Micro SD Card Slot ပါဝင္သည္။ Bluetooth Function ကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ Ko Beno Mobile, Game Sale & Service ဖုန္း ၀၉-၇၃၂၂၄၉၈၉၊ ၂၅၆၄၁၇ ၌ ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။