၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ 4K တီဗီြတင္ပို႔ ေရာင္းခ်မႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာ

4K.jpg

ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ တီဗြီတင္ပို႔ ေရာင္းမႈမ်ားတြင္ 4K တီဗြီတင္ပို႔ ေရာင္းခ်မႈသည္  လြန္ခဲ့သည့္ သုံးလပတ္က ၅၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တိုးတက္လာေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ultra HD တီဗီြမ်ားဟုလည္း ေခၚဆိုသည့္ 4K တီဗီြမ်ားသည္ တတိယ သုံးလပတ္အတြင္း လက္လီအေရာင္းဆိုင္ မ်ားသို႔တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ရာတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း စုစုေပါင္းတင္ပို႔ ေရာင္းခ်မႈဝင္ေငြ ၆.၄ သန္းအထိ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း DisplaySearch သုေတသန ကုမၸဏီမွ ေဖာ္ျပသြားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ 3,840 x 2,160 pixels ႐ုပ္ထြက္ အရည္အေသြးရွိေသာ 4K တီဗြီအတြက္ အဓိက ဦးစားေပးေစ်းကြက္ျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ သုံးလပတ္က ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ တီဗြီတင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်မႈ၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 4K တီဗြီတင္ပို႔ ေရာင္းခ်မႈမ်ားသည္ လာမည့္ သုံးလပတ္အတြင္း ေရာင္းအားအျမင့္ဆုံး ေရာက္ရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ၿပိဳင္ဘက္မ်ားျပား လာသည္ႏွင့္အမွ် ဝယ္လုိအားကို ထိန္းေက်ာင္းရန္ အနိမ့္ဆုံးေစ်း သတ္မွတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း DisplaySearch ရွိ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ တီဗီြေစ်းကြက္ သုေတသီ ဒါ႐ိုက္တာ ေပါလ္ဂတ္ႏြန္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ Samsung သည္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ 4K တီဗြီတင္ပို႔ ေရာင္းခ်မႈတြင္ ေစ်းကြက္ေဝစု ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိထား ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတြင္ ေဒသတြင္း ၿပိဳင္ဘက္မ်ား ျဖစ္ေသာ Hisense ႏွင့္ Changhong တို႔ႏွင့္ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရေၾကာင္း DisplaySearch မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။

LG Electronics သည္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ 4K  တီဗြီတင္ပို႔ ေရာင္းခ်မႈတြင္ ေစ်းကြက္ေဝစု ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိထားေသာေၾကာင့္  တတိယ သုံးလပတ္အတြင္း ဒုတိယေစ်းကြက္ေဝစု အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ Sony မွာမူ ေစ်းကြက္ေဝစု ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ စတုတၳေနရာတြင္ ရွိေၾကာင္း DisplaySearch ၏အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

-စိုးထက္
Ref : CNET