ကဖိန္းဓာတ္ လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ Cold Brew Coffee Infusion Bottle

cold_brew_infusion_bottle_inuse.jpg

ေကာ္ဖီေအးကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီး အရသာရွိကာ အခ်ိဳ ဓာတ္ႏွင့္ကဖိန္းဓာတ္ ပိုမိုရရွိလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ Cold Brew Coffee Infusion Bottle ကုိ အသုံးျပဳသင့္သည္။

၎ထုတ္ကုန္သည္ အလြယ္တကူ သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္ၿပီး ေကာ္ဖီေအးကို အလြယ္တကူ ႏွပ္ေဖ်ာ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ Cold Brew Coffee Infusion Bottle အတြင္းရွိ စတီး filter ထဲသို႔ ေကာ္ဖီမႈန္႔ကို လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၄ ဇြန္းထည့္ကာ ေရျဖည့္ၿပီးေနာက္ အဆက္မျပတ္ လႈပ္ေပးပါ။ ထို႔ေနာက္ ေရခဲေသတၱာတြင္း ၁၂ နာရီခန္႔ ထည့္သြင္းၿပီး ပုလင္းကို ထုတ္ယူကာ filter ဖယ္ရွားၿပီးေနာက္ ေကာ္ဖီေအးကို ေသာက္သုံးႏိုင္သည္။

ထိုသို႔ေဖ်ာ္ထားေသာ ေကာ္ဖီကုိ ပုလင္းအတြင္း ၁၄ ရက္အထိ အရသာမပ်က္ဘဲ သိုေလွာင္ထားႏိုင္သည္။ ယခင္ေဖ်ာ္ထားေသာ ေကာ္ဖီကုန္သြားပါက ပုလင္းအတြင္းရွိ filter ကို ျဖဳတ္ကာေဆးေၾကာၿပီး သိမ္းဆည္း
ထားႏိုင္သည္။ အဆိုပါ ထုတ္ကုန္ကို ေဒၚလာ ၁၉.၉၉ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။
-စိုးထက္
Ref: Coolest-Gadgets