eGovernment အတြက္ သံုးႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း က်ပ္ ၁၆ ဘီလ်ံ သံုးစြဲခဲ့

အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္ေစေရး အတြက္ eGovernment လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ယခုအခ်ိန္ အထိ ေငြက်ပ္ ၁၆ ဘီလ်ံသံုးစြဲထားေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ ကက်င္းပခဲ့သည့္  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီးဦးေသာင္းတင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးသိန္းေဆြက eGov-ernmentလုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေန အား ေမးျမန္းရာတြင္ ဒုဝန္ႀကီးဦးေသာင္းတင္က ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မွ ယခုအထိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ စုစုေပါင္း (၆၅)ခုအတြက္ eGovernment လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူခဲ့ျခင္း၊ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းတို႔အတြက္ ကုန္က်ေငြမွာ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၁၆၀၄၃.၈၈၅၅ သန္းရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဒုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

eGovernment လုပ္ငန္း ဆို သည္မွာ အစိုးရလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ အစိုးရ၏ လုပ္ထံုးမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ eGovernment ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ e-Government Master Plan ေရးဆြဲရန္အတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) အေထာက္ အပံ့ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။