ရာသီဥတုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Myanmar Climate Data Web Portal လႊင့္တင္ျခင္း အခမ္းအနားျပဳလုပ္

DSC_0135-.gif

ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန  မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္အာရွသဘာဝေဘး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ဗဟိုဌာန ( Asian Disaster Prepare-dness Center -ADPC) တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး Myanmar Climate Data Web Portal လႊင့္တင္ျခင္း အခမ္းအနားကို ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ မန္းျမန္မာဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကိုယ္စား ဒုဝန္ႀကီးဦးဟံစိန္က အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ADPC မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. N.M.S.I Arambepola  က Dissemination Workshop က်င္းပရျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခင္ခ်ိဳခ်ဳိရွိန္က Importance of Myanmar Climate Data Portal ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း အေသးစိတ္ရွင္း လင္းတင္ျပခဲ့သည္။

“ကၽြန္မတို႕မွာရွိတဲ့ www.moezala.gov.mm မွာ ဒီ Web Portal ကို ခ်ိတ္ဆက္လုိက္တာပါ။  လိုခ်င္တဲ့ မိုးေလဝသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြ ရရွိႏိုင္မွာပါ။ အခမဲ့လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ အခ်က္အလက္ေတြ ကိုေတာ့ အခမဲ့ေပါ့။ အခုခ်က္ခ်င္းႀကီး ေတာ့ မရေသးဘူးေပါ့။ ပထမ မိုးေလဝသအခ်က္အလက္၊ ေနာက္အဆင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ မွတ္တမ္း ေနာက္အဆင့္ဆင့္ကို လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခင္ခ်ိဳခ်ဳိရွိန္က အင္တာနက္ဂ်ာနယ္၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယခင္က ထိုကဲ့သို႔ေသာ အ ခ်က္အလက္မ်ားကို ဝယ္ယူလိုပါက ႏိုင္ငံျခားတြင္ ေနထိုင္သူ ျဖစ္ေစကာမူ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနအထိ လာေရာက္ ဝယ္ယူေနရေသာ္လည္း ယခု အဆိုပါ web Portal ၿပီးသြားပါက လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ၊  အေမရိကန္ေဒၚလာတို႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ Web Portal လႊင့္တင္ျခင္းသည္  မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရေၾကာင္း/ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားစသည့္ လုပ္ငန္းက႑မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ မိုးေလ၀သႏွင့္ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း  အြန္လိုင္း  Application မွတစ္ဆင့္ အသံုးျပဳမ်ား သူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအလြယ္တကူ လက္ခံရရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ပိုမိုသိရွိနားလည္ႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ Web Portal ကို ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ နည္းပညာအတြက္ အာရွသဘာ၀ေဘး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ဗဟိုဌာန (Asian Disaster Prepare-dness Center – ADPC) ႏွင့္ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန တို႔မွ ေထာက္ပံံ့ေပးထားေၾကာင္းသိရသည္။ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ Friend  Page အေနျဖင့္သာတည္ရွိေနၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ေၾကညာ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။