ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကုမၸဏီသံုးခု၏ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္မ်ား ယခုအခ်ိန္ထိ တည္ၿငိမ္မႈ မရရိွေသးျခင္း

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးေ ေဈးကြက္တြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးခုမွ အၿပိဳင္အဆုိင္ လုပ္ကုိင္လာၾကၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ား တည္ၿငိမ္သည့္ အေနအထားတြင္ မေရာက္ ရိွေသးျခင္းေၾကာင့္ မုိဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ား အခက္ေတြ႕ေနၾကေၾကာင္း စံုစမ္း သိရသည္။

ကာတာဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ Ooredoo Myanmar ႏွင့္ ေနာ္ေဝဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ Telenor Myanmar တုိ႔မွထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သည့္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကုိသံုးစဲြသူ အေရအတြက္မွာ ႏွစ္သန္းႏွင့္ အထက္ ရိွလာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆုိပါ ကုမၸဏီႏွစ္ခုသည္ တည္ၿငိမ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကို မရရိွၾကေသးျခင္းေၾကာင့္ မုိဘိုင္းဖုန္းသံုးစဲြသူမ်ား အခက္ေတြ႕ေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနဖုန္းသံုးစဲြသူ အခ်ိဳ႕က တညီတၫြတ္တည္းေျပာၾကားသည္။

ယခုလက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနမုိဘုိင္းဖုန္းသံုးစဲြသူ အမ်ားစုသည္  အနည္းဆံုးဆက္သြယ္ ေရးကုမၸဏီႏွစ္ခုမွ ဆင္းမ္ကတ္ ႏွစ္ခုကိုကိုင္ေဆာင္ထားေနၾကၿပီး ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အင္တာနက္ ကြန္ရက္မ်ား မတည္ၿငိမ္ေသးျခင္း ေၾကာင့္  မၾကာခဏဆုိသလုိ ဆင္းမ္ကတ္ကို ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳေနၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဟန္းဆက္ေတာ့တစ္ခုပဲရိွ တယ္။ ဆင္းမ္ကတ္ကႏွစ္ခု။ MPT မေကာင္းရင္ Ooredoo သံုးတယ္။ Ooredoo လုိင္းက်ရင္ MPT ျပန္ထည့္သံုးတယ္။ လုိင္းေတြက အခုထိမၿငိမ္ေသးလုိ႔ ဆင္းမ္ကတ္ခဏ၊ ခဏ ေျပာင္းသံုး ေနရေတာ့ လုပ္ငန္း ကိစၥ၊ လူမႈေရးကိစၥ ဆက္သြယ္မႈေတြလုပ္တဲ့အခါ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္လာတယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန မုိဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုေဇယ်ာၿဖိဳးကေျပာသည္။

ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း  MPT  ၏ မုိဘိုင္းအင္တာနက္အျမန္ႏႈန္း အနည္းငယ္တုိးတက္ေကာင္းမြန္ လာျခင္းေၾကာင့္  ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားမွေရာင္းခ်သည့္ ဆင္းမ္ကတ္ မ်ားကို အသံုးျပဳေနသူမ်ားသည္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး၏ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ျပန္လည္အသံုးျပဳ ေနၾကရသည္။

“ကၽြန္မဆီမွာ MPT ေရာ၊ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီႏွစ္ခုစလံုးက ဆင္းမ္ကတ္ေတြေရာရိွတယ္။ သံုးခုစလံုးရဲ႕အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းေတြက မတည္ၿငိမ္ေသးတာ့ မၾကာခဏပဲ ဆင္းမ္ကတ္အေျပာင္းအလဲလုပ္ေနရတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အလုပ္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆက္သြယ္မႈေတြလုပ္တဲ့အခါ တစ္ခါတစ္ခါ အခက္ေတြ႕တယ္။  တစ္ဖက္ကကိုယ့္ကို ဘယ္ဖုန္းနံပါတ္ဆက္ရမွန္း မသိျဖစ္တာမ်ိဳးေပါ့” ဟု ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေန ပုဂၢလိကနည္းပညာကုမၸဏီတစ္ခုမွ ဝန္ထမ္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကေျပာသည္။

ယခုလက္ရိွအခ်ိန္တြင္ MPT ဆင္းမ္ကတ္မ်ားႏွင့္ မုိဘိုင္းဖုန္း ေခၚဆိုမႈမ်ားသည္ အဆင္ေျပ လ်က္ရိွေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခား ဆက္ သြယ္ေရးကုမၸဏီႏွစ္ခု၏  ဖုန္းေခၚဆုိမႈမ်ားသည္ မၾကာခဏဆို သလုိ ျပတ္ေတာက္မႈႏွင့္ ေခၚဆိုရန္ ခက္ခဲသည့္အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

“ဆင္းမ္ကတ္ကေတာ့ အခု ထြက္ေနတဲ့သံုးခုစလံုး ကိုင္ထားတယ္။ တစ္ခုခုကမ်ားလိုင္းပို ေကာင္းမလား ဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ သံုးခုစလံုးကိုင္ျဖစ္သြားတာ။ Ooredoo ဆို ကြန္ရက္မမိတဲ့ေနရာေတြ ေတာ္ေတာ္ေလး ရိွေနေသးေတာ့ ကိုယ္ကေခၚလုိက္ရင္ စက္ပိတ္ထားတယ္ဆိုမ်ိဳး၊ လံုးဝေခၚလုိ႔မရတာမ်ဳိးေတြျဖစ္တယ္။ Telenor ကက်ေတာ့ အင္တာနက္မေကာင္းဘူး” ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ေန မုိဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကေျပာသည္။

ျပည္တြင္း၌ MPT, Ooredoo Myanmar, Telenor Myanmar တို႔ေၾကာင့္ မုိဘိုင္းဖုန္းသံုးစဲြသူ အ မ်ားအျပားတိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သည့္လူမ်ားတြင္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သူ လူတန္းစားမ်ားတြင္ အနည္းဆံုး ဆင္းမ္ကတ္ႏွစ္ခု ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားမ်ားျပားလာေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းစံုစမ္း သိရသည္။