ျမင္းၿခံတြင္ Telenor ၏ အလင္းအိမ္ စင္တာဖြင့္

12189406_877913865656234_5508593812007774806_o.jpg

ျမင္းၿခံတြင္ Telenor ၏ အလင္းအိမ္စင္တာ( Light House) စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စင္တာမွာ Telenor ၏ ၃၇ ခုေျမာက္စင္တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းစင္တာမ်ားသည္ လူမႈစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား အတြက္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္သည့္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးရွိေစမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အေၾကာင္းကို အသိပညာ ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ဒီအလင္းအိမ္စင္တာ ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စမတ္ဖုန္းနွင့္ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳမႈမွာ ေက်းလက္နဲ႔ ၿမိဳ႕ျပမွာ မတူညီဘဲ ကြာျခားေနတဲ့ အေနအထားကို ေလ်ာ့ခ် သြားႏိုင္ဖို႔ တည္ေထာင္ထားတဲ့ ေရရွည္ လည္ပတ္သြားႏိုင္မယ့္ လူမႈစီးပြားေရး လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ တယ္လီေနာရဲ႕ နည္းပညာ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ လူမႈလုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို အသံုးျပဳၿပီး စင္တာေတြမွာ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပံုမွန္ ဝင္ေငြ ရရွိမယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြနဲ႔ ပံ့ပိုးေပးထားၿပီး လူမႈေရးဦးစားေပး စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အတတ္သင္ သင္႐ုိးနဲ႔ သင္ၾကားေပးအပ္သြား မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု တယ္လီေနာျမန္မာမွ လူမႈအက်ိဳးျပဳဌာနမွဴး ျဖစ္သူ ကိုမင္းသူကေျပာၾကားသည္။

ယခု ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ စင္တာ အပါအဝင္ အလင္းအိမ္ စင္တာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္းရွိ မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္၊ ရွမ္း၊ ပဲခူး၊ မေကြး၊ ဧရာဝတီ၊ ကရင္၊ မြန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အစရွိသည့္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၉ ခုတြင္သတင္းအခ်က္အလက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကၽြမ္းက်င္သင္တန္းမ်ားကို ေပးအပ္ပို႔ခ်ေနေၾကာင္း၊ Telenor အေနျဖင့္ Myanmar ICT for Development Organization (MIDO) နွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလင္းအိမ္ စင္တာမ်ားကို တည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၈ အကုန္တြင္ အလင္းအိမ္စင္တာ အေရအတြက္ ၂၀၀ အထိ တည္ေထာင္သြားရန္ ရည္မွန္းထားသည္ဟု သိရသည္။

အလင္းအိမ္ စင္တာမ်ားတြင္ ေလ့က်င္ သင္ၾကားေပးသည့္ သင္တန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ မိုဘိုင္းအေျခခံ အင္တာနက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိုဘိုင္းအေျခခံ သင္တန္းမ်ားတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳနည္း၊ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ အသံုးျပဳနည္း၊ Viber, အီးေမးလ္ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ အသံုးျပဳနည္း၊ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အင္တာနက္တြင္ ရွာေဖြနည္းႏွင့္ အင္တာနက္မွ တဆင့္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ကို ကိုယ္တိုင္ သင္ယူေလ့လာနည္း စသည္တို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းမ်ားတြင္ အေျခခံ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳနည္း၊ Microsoft Word, Excel ႏွင့္ Powerpoint အသံုးျပဳနည္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။