Telenor Youth Forum သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တက္ေရာက္မည္

Telenor.jpg

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ၊ ေအာ္စလိုၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ Telenor Youth Forum သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူငယ္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဆုေဝစိုးႏွင့္ ၿဖိဳးသူရေဌးတို႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာ္စလိုတြင္ က်င္းပမည့္ Telenor Youth Forum (TYF15) ကို ယခုႏွစ္တြင္ ဆန္းသစ္တီထြင္သူ လူငယ္ ၂၅ ဦး တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၎တို႔ႏွစ္ဦး ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာပြဲသည္ ႏိုဘယ္လ္ဆုေပးပြဲ ရက္သတၱပတ္ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္း ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္အတြက္ theme မွာ Knowledge For All ဟု သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ လူငယ္ႏွစ္ဦးဟာ မိုဘိုင္းခ်ိတ္ဆက္မႈကို အသံုးျပဳၿပီး လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိေရာက္ေစမယ့္ ထိုးေဖာက္မႈမ်ဳိးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတ္မွတ္ထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ကမာၻတစ္ဝန္းက သူတို႔လိုမ်ဳိး အေတြးအေခၚခ်င္းတူတဲ့ တျခားလူငယ္ေတြနဲ႔ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး လူထုအသိုင္းအဝိုင္းကို ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ဆန္းသစ္မႈရွိတဲ့ အႀကံဥာဏ္ေတြ ဖလွယ္ သြားႏိုင္မယ္လို႔လည္း ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု တယ္လီေနာျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Petter Furberg က ေျပာၾကားသည္။

အသက္ ၂၁ ႏွစ္ရွိ ဆုေဝစိုးသည္ B.Com (Management & Marketing) ျဖင့္ ဘြဲ႕ရထားသူျဖစ္ၿပီး အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ အႀကံဥာဏ္ေပးေဆြးေႏြးမႈ hotline ကို တည္ေထာင္ျခင္းဟူသည့္ အဆိုတင္သြင္းမႈျဖင့္ Telenor Youth Forum ကို ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ၿဖိဳးသူရေဌးသည္ ရန္ကုန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ Chemical Engineering ေမဂ်ာ တက္ေရာက္ေနသည့္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စာၾကည့္တိုက္တစ္ခုကို မိုဘိုင္း app တစ္ခုအေနျဖင့္ တီထြင္ႏိုင္ရန္ ႀကံဆေနသူတစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Telenor Youth Forum သည္ လူငယ္ဆန္းသစ္တီထြင္သူမ်ားကို ကမာၻ႕စင္ျမင့္ေပၚသို႔ တက္ေရာက္ေစၿပီး ၎တို႔ကၽြမ္းက်င္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ေနသူမ်ား၊ အထင္ကရပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရရွိေစသည့္အျပင္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ နယ္ပယ္တို႔တြင္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားရရွိမည္ဟုသိရသည္။