ImageVectorizer

Image.jpg

ImageVectoriezer app သည္ Mac OS သံုးစဲြသူမ်ားအတြက္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို Vector file အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံုဖိုင္ အမ်ိဳးအစားေပါင္းမ်ားစြာကို အေထာက္အပံ့ ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အလြယ္တကူ convert ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေဆာ့ဖ္ဝဲကို iTunes တြင္ အခမဲ့ download ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး download ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 5.2MB ခန္႔သာ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ Mac OS X 10.7 ႏွင့္အထက္တြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲအမ်ိဳးအစားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ။