သတင္း app တစ္ခုျဖန္႔ခ်ိရန္ မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ Facebook ပူးေပါင္း

12066032_10153273260927825_3163270699602238058_n.jpg

Facebook သည္ လာမည့္ရက္သတၱတစ္ပတ္တြင္ သီးျခား app တစ္ခုျဖစ္ေသာ Notify ကို ျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး content အတြက္ Vogue, The Washington Post ႏွင့္ CBS အပါအဝင္ မီဒီယာလုပ္ငန္းအမ်ားအျပားႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ app သည္ သတင္းမီဒီယာအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ သတင္းသစ္မ်ားကို သုံးစြဲသူမ်ားထံ အသိေပး ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ Facebook သည္ မိုဘိုင္း သတင္းက႑တြင္ Twitter ႏွင့္ Snapchat တို႔ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Facebook မိုဘုိင္း app တြင္ သတင္းမ်ား၌ ပါဝင္ေသာ “Instant Articles” feature အေပၚ မီဒီယာလုပ္ငန္းႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ားက အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အျမင္ျဖင့္ တု႔ံျပန္ခဲ့ၾကသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ပတ္ခန္႔က Facebook အေနျဖင့္ iPhone သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ Instant Articles ဝန္ေဆာင္မႈျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၿပီး ေန႔စဥ္မိုဘိုင္း သုံးစြဲသူမ်ားစြာအတြက္ သတင္းေဆာင္ပါးေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာကို ေဖာ္ျပခဲ့သလို သတင္းမ်ားကို ျမန္ဆန္စြာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

Facebook သည္ Notify သီးသန္႔ app ကို လာမည့္အပတ္တြင္း ျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း နီးစပ္ရာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎တြင္ Vogue, Mashable, CNN ႏွင့္ The Washington Post, CBS, Comedy Central ႏွင့္ Billboard မဂၢဇင္းတို႔မွ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ အေစာပုိင္းသတင္းေဖာ္ျပမႈအရ Facebook မွ Notify ကိုေႏြရာသီအမီ ထြက္ရွိႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုအခါတြင္ ယခင္သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလထက္ေစာ၍ Notify app ကိုျဖန္႔ခ်ိရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Ref: Financial Times