ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ရန္ကုန္) ၏ ေႏြရာသီ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းမ်ားအတြက္ စတင္စာရင္းေပးႏိုင္

learn-english-for-yl-1-secondary_SMT_www.britishcouncil.org_.mm_News_2015Oct30.jpg

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ရန္ကုန္) ၌ အသက္ ၇ မွ ၁၅ ႏွစ္ကေလးမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေႏြရာသီ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္မွ ဧၿပီလ ၆ ရက္ အထိ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါသင္တန္းကို စာရင္း ေပးသြင္းရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏိုဝင္ ဘာလ ၁၀ ရက္မွစ၍ တနလၤာေန႔ မွ ေသာၾကာေန႔၊ နံနက္ ၈ နာရီခြဲမွ ညေန ၄ နာရီခြဲအတြင္း သင္တန္းေၾကး၊ ေမြးစာရင္း (သို႔) မွတ္ပုံတင္ (သို႔) သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ဓာတ္ပုံ (၂) ပုံတို႔ျဖင့္ ၇၈၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ရန္ကုန္သို႔လာေရာက္အပ္ႏွံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

သင္တန္းေၾကးမွာ က်ပ္ ၂၃၅,၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္ လိုေသာကေလးတိုင္း ၿဗိတိသွ် ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္တြင္ တစ္ႏွစ္အခမဲ့ အသင္းဝင္ခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ႏွစ္ စဥ္ႏွစ္တိုင္းတြင္ တက္ေရာက္လိုေသာ ကေလးမ်ား မ်ားစြာရွိေသာေၾကာင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ရက္မ်ားတြင္ ဦးရာလူစနစ္ျဖင့္ လာေရာက္စာ ရင္းေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

သင္တန္းတြင္ စုစုေပါင္း သင္ၾကားခ်ိန္ နာရီ ၃၀ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး Placement test ေျဖရန္မလိုေၾကာင္း သိရသည္။ စာအုပ္မ်ားဝယ္ရန္ မလိုေၾကာင္းႏွင့္ အတန္းမ်ားအားလုံးကို အရည္အေသြး ျပည့္ဝသည့္ အေတြ႕အႀကဳံရွိ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက British Council Customer Service & Sales Department ဖုန္း-၃၇၀၉၃၃ သို႔ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္သည္။