မီဒီယာအသားေပး On စမတ္ဖုန္းမ်ားကို Samsung မိတ္ဆက္

12191654_10153271757207825_1719853334930521828_n.jpg

တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ Galaxy S စမတ္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ လူသိမ်ားထင္ရွားသည့္ Samsung သည္ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ိုးကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား အီလက္ထရြန္နစ္ ကုမၸဏီႀကီးသည္ On စမတ္ဖုန္းသစ္မ်ားကို အိႏၵိယတြင္ ပြဲထုတ္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ၅ လက္မအရြယ္ On5 ႏွင့္ ၅.၅ လက္မ On7 စမတ္ဖုန္းတို႔ကို ေဖ်ာ္ေျဖေရးအတြက္ အာ႐ံုစိုက္ ထုတ္လုပ္ထားၿပီး တန္ဖိုးမွာ ၈,၉၉၀ ႐ူပီး (၁၄၀ ေဒၚလာ) ႏွင့္ ၁၀,၉၉၀ ႐ူပီး (၁၇၀ ေဒၚလာ) အသီးသီးျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စမတ္ဖုန္းမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္တြင္ အြန္လိုင္းမွ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္သည္။

၎စမတ္ဖုန္း ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္ Spotify ႏွင့္ Apple Music သီခ်င္းဝန္ေဆာင္မႈကဲ့သို႔ေသာ လစဥ္ေၾကးျဖင့္ သံုးႏိုင္မည့္ MixRadio ပါဝင္လာမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ သီခ်င္းဝန္ေဆာင္မႈတြင္ သီခ်င္းအပုဒ္ေရ သန္း ၃၀ ေက်ာ္ရရိွႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ultra data-saving (UDR) က အခ်က္အလက္ သံုးစြဲမႈပမာဏကို ထက္ဝက္ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစမည္ ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ ဖုန္းႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္ Android 5.1 ႏွင့္အတူ 1,280 x 720-pixel HD screen, quad-core ပ႐ိုဆက္ဆာႏွင့္ 1.5GB RAM တို႔ ပါဝင္သည္။ On5 ႏွင့္ On7 ၏ အဓိက ကြာျခားခ်က္မွာ ကင္မရာျဖစ္ၿပီး On7 တြင္ 13-megapixel sensor ပါဝင္ကာ On5 တြင္ 8-megapixel sensor ပါဝင္သည္။ On7 ၏ ဘက္ထရီက 3,000 mAh ျဖစ္ၿပီး On5 ၏ 2,600 mAh ဘက္ထရီထက္ ႀကီးမားသည္။ ထို႔အျပင္ On5 ၏ ပ႐ို္ဆက္ဆာက 1.2GHz ျဖစ္ၿပီး On7 က 1.3GHz ျဖစ္သည္။

Ref: CNET