Google Keep

Google.jpg

Google Keep ဆိုသည့္ app သည္ တစ္ေန႔တာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥမ်ားကို ထည့္သြင္းထားၿပီး မေမ့ေလ်ာ့ေစရန္ စီစဥ္ဖန္တီးေပးႏိုင္သည့္ app တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ app သည္ စာသားမ်ားသာမက ဓာတ္ပံုမ်ားပါ ထည့္သြင္းၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။

Download ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအေနႏွင့္ Play Store တြင္ အခမဲ့ download ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး Android version 4.0 ႏွင့္အထက္ device မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္ဖန္တီးေပးထားသည့္ app တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ အခမဲ့ download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။