အရြယ္ေသးငယ္ၿပီး ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေသာ ကင္မရာကို EE မိတ္ဆက္

eecam2.jpg

EE သည္ ယူေက၏ အႀကီးမားဆုံးႏွင့္ အျမန္ဆန္ဆုံး မိုဘိုင္းကြန္ရက္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ကုမၸဏီသည္ စမတ္ဖုန္း၊ tablet ႏွင့္ action ကင္မရာမ်ား ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။ ယခုအခါတြင္ EE သည္ အိတ္ေဆာင္အရြယ္ရွိ ကင္မရာတစ္မ်ိဳးကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

EE ၏ action ကင္မရာသည္ စတုရန္းပုံျဖစ္ၿပီး အထူမွာ ၅၅ မီလီမီတာရွိၿပီး ေက်ာပိုးအိတ္ သို႔မဟုတ္ အကၤ်ီတြင္ အလြယ္တကူ ဝတ္ဆင္ထားႏိုင္သည္။ ကင္မရာတြင္ ပါဝင္ေသာ 8 mega-pixel sensor သည္သက္ၿငိမ္ပုံမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကုိ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ 30 frames တြင္ 1080p ျဖင့္ ႐ိုက္ကူးႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ အျခား action ကင္မရာမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ စကၠန္႔လွ်င္ 30 frame ျဖင့္ ႐ုပ္ထြက္အနည္းငယ္ နိမ့္ပါးေသာ ဗီဒီယိုကို livestream ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ EE  ၏ ကင္မရာသည္ 4G ကြန္ရက္အသုံးျပဳ၍ Skeegle app ႏွင့္အတူ livestream ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဗီဒီယိုမ်ားကို သုံးစြဲသူ၏ ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ Periscope, Meerkat သုိ႔မဟုတ္  YouTube ျဖင့္ တိုက္႐ုိက္ထုတ္လႊင့္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ EE သည္ Capture Cam app အသစ္ကိုလည္း iOS သုိ႔မဟုတ္ Android အတြက္ ျဖန္႔ခ်ိေပးထားသည္။

၎ app သည္ ကင္မရာကို အေဝးမွ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ဖုိင္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ download ျပဳလုပ္ျခင္း၊ data အသုံးျပဳမႈ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ data သစ္မ်ားဝယ္ယူျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ကင္မရာတြင္ onboard storage 4GB ပါဝင္ေသာ္လည္း 64GB အထိ တိုးခ်ဲ႕အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ microSD slot ပါဝင္သည္။ Action ကင္မရာသစ္ကို ခရစၥမတ္မတိုင္မီတြင္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း EE က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Ref: Engadget