ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း Telenor တာဝါတုိင္ ၃,၃၈၀ ျပည့္ၿပီ ဟုဆို

12193416_873381772776110_6032218336715782149_n.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း Telenor တာဝါတုိင္ ၃,၃၈၀ ျပည့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Telenor Myanmar မွသတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

တစ္ႏွစ္အတြင္း အဆိုပါအေရအတြက္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။ အဆိုပါ ကြန္ရက္သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၃ ခုတြင္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔မွာ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ ပဲခူး၊ မေကြး၊ ဧရာဝတီ၊ တနသၤာရီ၊ ကရင္၊ မြန္၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကယားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အနည္းငယ္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ဆိုထားသည္။ လက္ရွိတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ တည္ေဆာက္ထားေသာ တာဝါတိုင္ ၁၈ တိုင္ ရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

“တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာပဲ တာဝါတိုင္ ၃,၃၈၀ ေက်ာ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္က ကြန္ရက္ဆို တာဝါတိုင္ ၉၂၀ ေက်ာ္ တိုးပြားလာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွာ စတင္မိတ္ဆက္ခ်ိန္က တာဝါတိုင္ ၃၄၈ နဲ႔ စခဲ့တာပါ။ လူဦးေရထူထပ္တဲ့ ေနရာေတြမွာေတာ့ တာဝါတိုင္ ပိုလိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ၊ ဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု တယ္လီေနာျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Petter Furberg ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုအခ်ိန္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ဖို႔ အရွိန္အဟုန္တိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ ဖိုက္ဘာခ်ိတ္ဆက္မႈေတြမွာ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရတာေတြ ရွိပါတယ္” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ တာဝါတိုင္မ်ားမွာ ရာႏႈန္းျပည့္ 3G ကြန္ရက္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။ Telenor မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေပးေနသည့္ ေအာ္ပေရတာသံုးခုထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။