ငါးလအတြင္း Google Photos ကို လစဥ္သုံးစြဲသူ သန္း ၁၀၀ အထိရွိလာ

google-photos-SH-theverge-2015oct22.jpg

Google Photos ကို လစဥ္သုံးစြဲသူ သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္အထိ ရွိလာၿပီး အဓိကအထင္ကရ သမိုင္းမွတ္တိုင္ ျဖစ္လာေၾကာင္း Google မွ ထုတ္ျပန္သြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈကို iOS, Android ႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တို႔တြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ Google Photos သည္ေမလတြင္ Google+ လူမႈေရးမီဒီယာမွ သီးသန္႔ခြဲထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎သည္ Yahoo ၏ Flickr, Dropbox ၏ Carousel ႏွင့္ Apple ၏ iCloud မွ feature မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထားၿပီး ႐ိုးရွင္းစြာ ဖန္တီးထားေသာေၾကာင့္ လူႀကိဳက္မ်ားျခင္းျဖစ္သည္။ Google Photos အေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ စတင္သည့္ ၅ လအတြင္း သုံးစြဲသူ သန္း ၁၀၀ ခန္႔ရွိလာခဲ့သည္။

Google အေနျဖင့္ Photos သုံးစြဲသူမ်ား သတိျပဳမိေစရန္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည္။ Google အေနျဖင့္ auto-upload feature ျဖင့္ သုံးစြဲသူမ်ား၏ စမတ္ဖုန္း storage 3,720 terabytes ကို သက္သာေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ Google Photos ရွိ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးမႈ အမ်ားဆုံး သဘာဝ႐ႈခင္း ၁၀ ခုတြင္ ေတာင္မ်ား၊ ကမ္းေျခမ်ားႏွင့္ ေကာင္းကင္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ သုံးစြဲသူ ရွာေဖြခ်င္သည့္ သဘာဝ႐ႈခင္းမ်ား အလြယ္တကူ ျပန္ရွာေဖြႏိုင္ရန္ စုစည္းေပးခဲ့သည္။

Ref: TheVerge