ျပည္တြင္း Facebook အသံုးျပဳသည့္ အေရအတြက္ ၆.၉ သန္းရိွလာ

shutterstock_173594528.jpg

ျပည္တြင္း၌ Facebook လူမႈကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳေနသည့္ account အေရအတြက္မွာ ယခုရက္သတၱပတ္ အတြင္း ၆.၉ သန္းအထိ ျမင့္တက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Amara Digital Marketing Agency ၏ သုေတသနျပဳလုပ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အရ သိရသည္။

အဆုိပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအနက္ မုိဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ Facebook အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္မွာ ၆.၃ သန္းခန္႔ရိွၿပီး 2G ႏွင့္ 3G ကြန္ရက္ေပၚတြင္ အဆုိပါ လူမႈကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳသူဦးေရမွာ ၅.၄ သန္းခန္႔ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ သံုးစဲြသူေပါင္း ၁.၉ ဘီလီယံရိွလာၿပီျဖစ္သည့္ အဆုိပါ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာအား ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အသံုးျပဳသူအေရအတြက္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ၁.၄ သန္းသာရိွခဲ့ၿပီး ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ၅ သန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။