ဘဏ္မ်ားအတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ရန္ Atos ႏွင့္ MMG တို႔ပူးေပါင္း

11174200_10207581951728070_2848393896277162610_o.jpg

ဥေရာပ၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ နံပါတ္ႏွစ္ေနရာ၌ ရပ္တည္ေနသည့္ Atos ကုမၸဏီႏွင့္ ျပည္တြင္း၌ System Integration ႏွင့္ Telecommunication လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေနသည့္ Myanmar Millennium Group (MMG) တို႔ ပူးေပါင္းလိုက္သည္ဟု သိရသည္။

၎တို႔နည္းပညာကုမၸဏီႏွစ္ခုသည္ ျပည္တြင္းရွိ ဘဏ္မ်ား၊ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ရန္ Atos Banking as a Service ဆိုသည့္ Soluction ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ နည္းပညာသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ စီမံမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာ အေထာက္အပံ့ ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“Atos ဟာ Bank in the Cloud ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ထိုးေဖာက္သြာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ စရိတ္အကုန္အက် နည္းပါးမႈကိုလည္း စီမံေပးပါတယ္” ဟု MMG ကုမၸဏီမွ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးမင္းေဇယ်ာလိႈင္က ေျပာသည္။

၎တို႔နည္းပညာကုမၸဏီႏွစ္ခုသည္ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကၿပီး အဆိုပါစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း အခမ္းအနား၌ Atos ကုမၸဏီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦးက ၎တို႔သည္ အိုင္စီလမ္းေၾကာင္းကို ျပန္လည္ဆန္းသစ္ေစၿပီး ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္လည္း ထိပ္တိုက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။