ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး Kyeet (ၾကည့္) Application ကို စတင္မိတ္ဆက္

10671437_1179146542100872_6018097007141659460_n.jpg

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ ေန႔ရက္၌ ေရႊးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ၊ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခက္အခဲမ်ားအပါအဝင္ အဆင္မေျပမႈမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ တင္ဆက္ေပးမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး Kyeet (ၾကည့္) Application ကို စတင္ မိတ္ဆက္ လိုက္သည္ဟု သိရသည္။

Kyeet (ၾကည့္) Mobile Application ကို MIDO ႏွင့္ Center For Civic Technology (CCT) တို႔ ပူးေပါင္းဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္း ဆုိင္ရာ အကူအညီေပးအပ္ရန္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

လူထုအေျချပဳ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး Platform တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိသင့္ သိထိုက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ဆက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအဆင့္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေနသည့္ ေန႔ရက္ အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျပႆနာ အရပ္ရပ္ကို အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ေဖာ္ျပေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ရက္၌ မဲေပးရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္အခက္အခဲမ်ား ၊ မသမာမႈမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳရပါက Kyeet (ၾကည့္) Mobile Application သို႔ ဆက္သြယ္ သတင္းေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားရာတြင္ အင္တာနက္မရရွိသည့္ ေဒသမ်ား၌ SMS ျဖင့္ ေျပာင္းလဲေပးပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အင္တာနက္မရတဲ့ ေဒသေတြမွာဆိုရင္ တိုင္ၾကားခ်င္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုု Application မွာ ႐ိုက္ထည့္ၿပီး ပို႔လိုက္တာနဲ႔ ဖုန္းက SMS ကို အသံုးျပဳၿပီး report လုပ္ေပးမွာပါ။ ေရာက္လာတဲ့ report ေတြကို ေျမပံုေပၚမွာ ေနရာအလိုက္ ျပန္ၿပီး ျပေပးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ထဲဝင္ ေျမပံုၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ ဘယ္ ဧရိယာေတြမွာ တိုင္ၾကားမႈ အမ်ားဆံုးလည္း ဆိုတာမ်ိဳးကို အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ သိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္” MIDO မွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ရက္အတြက္ သတင္းအမွန္မ်ားကို အတည္ျပဳၿပီး ပံုစံ တစ္မ်ိဳးျဖင့္ တင္ဆက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသအသီးသီးရွိ ျပည္သူမ်ားမွ ေပးပို႔လာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုမႈ အတည္မျပဳရေသးေသာ သတင္းအျဖစ္ ပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖင့္ တင္ဆက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ Application သည္ လူထုအေျချပဳ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး Application တစ္ခုျဖစ္ၿပီး Google Play တြင္ မည္သူမဆို အခမဲ့ Download ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ အလားတူ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို Google Play တြင္ တင္ဆက္ထားေသာ Vote Detail MM, Vote MM, မဲစာရင္း, Yway, mVoter 2015, Vote Up, Mae, MaePaySoh, Doh Sanda, Mae Pay Mal, Tara Vote အစရွိသည့္ Applicaition မ်ားတြင္လည္း ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။