ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး တယ္လီသြန္ကို MPT မွ စတင္ေတာ့မည္

12017463_1179116918770501_5858183121291721706_o.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဦးေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) သည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး တယ္လီသြန္ အစီအစဥ္အတြက္ official partner တစ္ဦးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္သည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္၊ ညေန ၅ နာရီမွ ည ၁၀ နာရီအထိ MPT ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၈၆၁၉၅၅၅ သုိ႔ ဖုန္းဆက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းရွိ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေထာက္ကူေပးရန္ လွဴဒါန္းမႈေပးမည့္ အေၾကာင္း ကတိကဝတ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

တယ္လီသြန္သည္ ေဒသခံလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားတြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြေသာ သီတင္းကၽြတ္ ကိုကာကိုလာ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပဲြေတာ္၏ လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ MPT မွ ဂီတပဲြေတာ္ႏွင့္ တယ္လီသြန္၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑ ၂ ခုစလံုးအတြက္ official partner အျဖစ္ ကူညီေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နာမည္ႀကီး သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေနတိုး၊ ေျပတီဦး၊ ဝတ္မႈံေရႊရည္၊ နန္းစုရတီစိုး စသူတို႔မွာ တယ္လီသြန္ ျပဳလုပ္ရာ ယာယီ အေဆာက္အဦတြင္ လွဴဒါန္းမႈ မွတ္တမ္းအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ရွိေနၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားကို ေျဖဆိုျခင္းႏွင့္ လွဴဒါန္းမႈ ကတိကဝတ္မ်ား လက္ခံျခင္းတို႔ အတြက္ အလွမယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ထက္ထက္ထြန္း (Miss Universe Myanmar 2016)၊ ေမဘရဏီေသာ္ (Miss Universe Myanmar 2015)၊ ဟန္ေလး (1st Runner Up၊ Miss Universe Myanmar 2015) ႏွင့္ ခ်ိဳခ်ိဳထြန္း (2nd Runner Up၊ Miss Universe Myanmar 2015) တို႔က ေဆာင္ရြက္ေပးၾကမည္ ျဖစ္သည္။

လွဴဒါန္းမႈတစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ ေျပာၾကားၿပီးပါက ေငြသားမ်ားကို Rebuild Myanmar Fund သို႔ မည္သည့္ရိုးမဘဏ္ ဘဏ္ခဲြမ်ားမွမဆို လဲႊေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တယ္လီသြန္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားတြင္ မွတ္ယူထားမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေခၚဆိုသူ၏ အမည္၊ လွဴဒါန္းမည့္ပမာဏ၊ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္၊ ေနထိုင္သည့္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။