LED Floodlight

LED-flood-light-AA-online-product-2015OCT2.jpg

အလင္းအားေကာင္း စူးရွၿပီး အနီး၊ အေဝး စိတ္ႀကိဳက္သံုးႏိုင္သည့္ CREE အမ်ိဳးအစား LED မီးလံုး အသံုးျပဳထားသည့္ ဘက္စံုသံုး မီးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ စားပြဲတင္၊ နံရံကပ္ ခ်ိတ္ဆြဲၿပီး အသံုးျပဳႏုိင္သလို စက္ျပင္၊ အေဝးၾကည့္ စသည္ျဖင့္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ မီးအလင္း၊ အမွိန္ အဆင့္သံုးဆင့္ ပါဝင္သလို အခ်က္ျပစနစ္ကိုလည္း ထည့္ေပးထားသည္။ LED မီးလံုးတစ္လံုး ပါဝင္ၿပီး ျပန္လည္အားသြင္းႏုိင္ေသာ 3.7 V ရွိသည့္ ဓာတ္ခဲသံုးလံုးျဖင့္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ခဲအားသြင္းရန္ Adaptor Charger ပါဝင္သည္။ မွန္ေရွ႕တြင္ မွန္ဘီလူးပါဝင္သည့္အတြက္ အလင္းအား ပိုေကာင္းေစၿပီး ေမာ္ေတာ္၊ စက္ေလွ၊ ဆုိင္ကယ္ စသည့္ ယာဥ္မ်ားတြင္ပါ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ မီးလံုးအား ၃၀ ဝပ္ရွိၿပီး အလင္းျပင္းအား 2400 Lumens ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေရလံုစနစ္ပါဝင္သည့္အတြက္ ျပင္ပတြင္ပါ အသံုးျပဳႏိုင္မည္္ျဖစ္သည္။ Floodlight ျဖစ္သည့္အတြက္ အေဝးသံုးေကာင္းမြန္မည္ျဖစ္သည္။ Lithium ဓာတ္ခဲအပိုကိုလည္း အလြယ္တကူ ဝယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးမွာ က်ပ္ ၃ဝ,ဝဝဝ ျဖစ္ၿပီး Asia Best Link ဖုန္း ၃၉၉၁၂၉၊ ၀၉-၅၁၀၉၄၄၂ ၌ ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။