Lunascape

Luna.jpg

အင္တာနက္အသံုးျပဳသူမ်ား မိမိအခ်က္အလက္မ်ားကို လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ Web Browser ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခု ျဖစ္သည္။ Lunascape web browser သည္ ဒီဇိုင္းသြင္ျပင္ ဆန္းျပားၿပီး သံုးစဲြသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးထားသလို အင္တာနက္ လိုင္းဆဲြအား ေကာင္းမြန္ရန္အတြက္လည္း စီစဥ္ေပးထားသည္။

Download ျပဳလုပ္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ အခမဲ့ရယူ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး download ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 34.9MB ခန္႔ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ Windows XP မွ Windows 10 အထိ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။