ဧရာဝတီဘဏ္ႏွင့္ VMware တို႔ ပူးေပါင္းကာ နည္းပညာ ျမႇင့္မည္

11794438_870113523102935_3773022771513421095_o.jpg

ဧရာဝတီဘဏ္ႏွင့္ VMware တို႔ပူးေပါင္းကာ ဘဏ္၏ နည္းပညာပိုင္း ဆိုင္ရာမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ (၂၀) ရက္ေန႔က ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ဧရာဝတီဘဏ္ႏွင့္ VMware ပူးေပါင္း၍ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္မည့္ စာနယ္ဇင္း အသိေပးပြဲ အခမ္းအနားမွ သိရွိရသည္။

ဧရာဝတီဘဏ္ (AYA Bank) အေနျဖင့္ နည္းပညာကုမၸဏီ VMware ႏွင့္ လုပ္ငန္း အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းကာ အိုင္တီစနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲသံုးစြဲႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ AYA Bank ၏ data center မ်ား၊ network infrastructure မ်ားကို virtual နည္းပညာမ်ား ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“VMware ရဲ႕နည္းပညာေတြကုိ အသံုးျပဳၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက ရံုးခြဲ ၁၂၄ ခုမွာ ပိုျမန္ဆန္စိတ္ခ်ရတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေပးသြားမွာပါ၊ အိုင္တီနည္းပညာနဲ႔ သံုးစြဲသူ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ၊ လံုၿခံဳမႈေတြ ပိုေကာင္းမြန္တဲ့ တြန္းအား တစ္ခုလို႔ ျမင္ပါတယ္” ဟု ဧရာဝတီဘဏ္မွ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးၿဖိဳးေအာင္ကေျပာသည္။

လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးလာသည္ႏွင့္အမွ် မ်ားျပားလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သက္သာ အဆင္ေျပေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား လိုအပ္လာေသာေၾကာင့္ ယင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

VMware မွာ Cloud infrastructure နည္းပညာႏွင့္ မိုဘိုင္းလုပ္ငန္း စီးပြားေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး ၎၏ ဝန္ေဆာင္မႈကိုသံုးစြဲသူ ငါးသိန္းေက်ာ္ႏွင့္ လုပ္ငန္း မိတ္ဖက္ေပါင္း ၇၅၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ VMware ၏ ႐ံုးခ်ဳပ္ကုိ Silicon Valley တြင္ အေျခစိုက္လ်က္ ရွိၿပီး ႐ံုးခြဲမ်ား ကမာၻအႏွ႔ံဖြင့္ လွစ္ထားသည္။