အစိုးရက သုံးစြဲသူ၏ profile ကို နစ္နာေအာင္ ျပဳလုပ္လွ်င္ Facebook မွ သတိေပးသြားမည္

12112026_10153248698182825_5316384277092299425_n.jpg

သုံးစြဲသူ၏ account မ်ားကို နစ္နာေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားက ပစ္မွတ္ထားလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကို ေတြ႕ရွိပါက သုံးစြဲသူမ်ားကို သတိေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Facebook မွထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနတယ္လို႔ ယုံၾကည္ရတဲ့ account ေတြအတြက္ လုံၿခဳံေရးအစီအမံေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ တိုက္ခိုက္မႈတစ္ခုဟာ အစိုးရနဲ႔ ဆက္ႏြယ္သူေတြ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ သံသယရွိလာရင္လည္း သုံးစြဲသူကို သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးမွာပါ။ အခုလို ဘာေၾကာင့္လုပ္ရလဲဆိုေတာ့ ဒီလိုတိုက္ခိုက္မႈေတြဟာ အျခားတိုက္ခိုက္မႈေတြထက္ အဆင့္ျမင့္ၿပီး အႏၲရာယ္ႀကီးပါတယ္။ သုံးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ အြန္လိုင္း account မ်ားအားလုံး လုံၿခဳံဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အရာေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ တုိက္တြန္းပါတယ္” ဟု Facebook ၏ အႀကီးအကဲ လုံၿခဳံေရးအရာရွိ အဲလက္စ္စတာမို႔စ္က blog post ၌ ေရးသားခဲ့သည္။

အကယ္၍ အစိုးရမွ သုံးစြဲသူ၏ Facebook account အတြင္းသုိ႔ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္သည့္ သက္ေသေတြ႔ရွိပါက Facebook အေနျဖင့္ သတိေပးခ်က္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

Facebook အေနျဖင့္ သုံးစြဲသူ၏ account မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အစိုးရပစ္မွတ္ျဖစ္ရျခင္းကိုမူ ရွင္းလင္းသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း စတာမို႔စ္က ေရးသားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အဆုိပါ သတိေပးခ်က္သည္ Facebook တစ္ခုလုံး အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနျခင္းကို မဆိုလိုေၾကာင္း သိရသည္။

အထက္ပါကဲ့သုိ႔ သတိေပးခ်က္ျမင္ေတြ႕ရပါက သုံးစြဲသူသည္ Facebook ရွိ Login Approvals ေအာက္ဘက္ရွိ authentication ၂ ခုကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ malware မ်ား တိုက္ခုိက္ခံရရာတြင္ ျပဳလုပ္ရသကဲ့သုိ႔ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အစားထုိးသင့္ေၾကာင္း စတာမို႔စ္က အႀကံေပးခဲ့သည္။

Ref: Mashable