National Management College ၏ Job Fair

National-1.jpg
National-2.jpg
National-3.jpg
National-4.jpg

National Management College မွ ႀကီးမွဴ းက်င္းပေသာ  Job Fair ကုိေတာ့ ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္က ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ National Management College Campus မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။