ေနာက္ဆံုးေပၚေဆာ့ဖ္ဝဲ သံုးစြဲျခင္းမရိွေသာ Android ဖုန္း ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ လံုၿခံဳေရးအားနည္းခá€

12118647_10153241379032825_6276741035702990462_n.jpg

ကြဲျပားျခားနားေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား အသံုးျပဳထားသည့္ မတူညီေသာ ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ Android ဟန္းဆက္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ဟက္ကာမ်ားက တိုက္ခိုက္ႏိုင္သည့္ လံုၿခံဳေရးအားနည္းခ်က္မ်ားရိွေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္သစ္တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သုေတသီမ်ားသည္ ဟန္းဆက္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔တြင္ အသံုးျပဳထားေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“Android ထုတ္ကုန္ ၈၇.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အေရးႀကီးတဲ့ အားနည္းခ်က္ အနည္းဆံုး တစ္ခုရိွတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့ပါတယ္” ဟု ကိန္းဘရစ္ခ်္အဖြဲ႕မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတြင္ Google Play Store မွ ရယူႏိုင္ေသာ အဖြဲ႕၏ Device Analyzer app ျဖင့္ စုေဆာင္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဒန္နီရယ္ ေသာမက္စ္ႏွင့္ အလက္စတဲ ဘီရက္စ္ဖို႔ဒ္တို႔က ဖုန္းထုတ္လုပ္သူမ်ားကို ေဝဖန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီ app က ကမ႓ာတစ္ဝန္းက ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို ရယူၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ထုတ္ကုန္ ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္က အခ်က္အလက္ေတြကို အသံုးျပဳခဲ့တာပါ။ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕အေနနဲ႔ Android ထုတ္ကုန္ေတြအတြက္ security update ေတြ မေပးတဲ့အေပၚမွာ စိုးရိမ္ခဲ့ပါတယ္။ လူေတြက ဖုန္းတစ္လံုးကို ဝယ္ယူတဲ့အခါမွာ ထုတ္လုပ္သူေတြနဲ႔ ေအာ္ပေရတာေတြက update ေတြ ေထာက္ပံ့ေပးမယ့္ ဖုန္းကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္” ဟု ဒန္နီရယ္ ေသာမက္စ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေဒါက္တာ ဘီရက္စ္ဖို႔ဒ္က “သံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ Google Play Store က app ေတြကိုသာ အသံုးျပဳဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အႀကံျပဳလိုပါတယ္။ Google အေနနဲ႔ ေတြ႕ႀကံဳႏိုင္တဲ့ အႏၲရာယ္ေတြ ေလ်ာ့နည္းသက္သာေအာင္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပမယ့္ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ Android လံုၿခံဳေရး ျပႆနာေတြက သံုးစြဲသူေတြကို လံုေလာက္တဲ့ ကာကြယ္မႈေတြ မေပးႏိုင္ဘူးဆိုတာကို ျပသေနပါတယ္။ ဖုန္းေတြက ထုတ္လုပ္သူေတြရဲ႕ update ေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ထုတ္ကုန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက update ေတြကို မရရိွပါဘူး””ဟု သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: DailyMail