ျပည္ပသို႔ ယူေဆာင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ကတ္ MPU မွစီစဥ္

12132627_867855169995437_3875454970201818981_o.jpg

ျပည္ပသို႔သြားေရာက္ရာတြင္ ယူေဆာင္အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ကတ္တစ္မ်ိဳးအား စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း MPU ၏ အမႈ ေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္လင္းထြဋ္က ေျပာသည္။

MPU ကတ္မ်ားအား လက္ရွိတြင္ ျပည္ပသို႔ ယူေဆာင္အသံုးျပဳ၍ မရႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ ျပည္ပသို႔သြားေရာက္ပါက ယူေဆာင္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ MPU ၏ Co Brand တစ္မ်ိဳးကို ထုတ္ရန္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ MPU က ေလာေလာဆယ္ ႏိုင္ငံျခားကိုေတာ့ သံုးလို႔မရေသးဘူး။ ႏိုင္ငံျခားကေနၿပီးေတာ့ လာၿပီးေတာ့ သံုးလို႔ရတယ္။ ႏုိင္ငံျခားကိုသြားရင္ သံုးဖို႔ေတာ့ Co Brand ကတ္ေတြ ထုတ္ဖို႔ ရွိတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဗဟိုဘဏ္ကေန ခြင့္ျပဳခ်က္ေစာင့္ေနတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ MPU ကြန္ရက္ထဲတြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံကတ္အခ်ိဳ႕ အသံုးျပဳ၍ ရရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“MPU Network ထဲမွာ Union Pay Card ေတြ JCB Card ေတြဆိုရင္ေတာ့ အကုန္သံုးလို႔ရတယ္။ လက္ရွိ MPU ကို ျပည္တြင္းအသံုးျပဳမႈ ATM မွာ ပိုမ်ားေနတယ္” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

MPU ကတ္မ်ားကို ျပည္တြင္း POS (Point of sale) မ်ား အသံုးျပဳမႈ မ်ားလာေစရန္ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

MPU ကတ္မ်ားကို ATM, POS ႏွင့္ ecommerce တို႔တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ MPU အဖြဲ႕ဝင္ဘဏ္ေပါင္း ၂၃ ဘဏ္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ MPU ကတ္ အသံုးျပဳႏိုင္မႈကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ MPU ကတ္မ်ားကို ျပည္တြင္း၌ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး စသည့္ၿမိဳ႕ေပၚေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳမႈမ်ားေၾကာင္း၊ အျခားေငြေပးေခ်မႈ စနစ္မ်ားကိုလည္း MPU မွေပးေခ်ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။