လူသံုးကုန္ အေဝးထိန္း ေလယာဥ္မ်ားကို လာမည့္ႏွစ္တြင္ GoPro ျဖန္႔ခ်ိမည္

phantom-drone.jpg

အားကစားကို စိတ္ပါဝင္စား သူမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးျခင္းကို ႏွစ္သက္သူမ်ားအတြက္ ကင္မရာမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ နာမည္ေက်ာ္သည့္ GoPro ကုမၸဏီသည္ high-definition ဗီဒီယိုကင္မရာမ်ား ပါဝင္ေသာ လူသံုးကုန္ အေဝးထိန္း ေလယာဥ္မ်ားကို ဖန္တီးလ်က္ရိွေၾကာင္း Wall Street Journal မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ ထုတ္ကုန္သည္ အေဝးထိန္း ေလယာဥ္လုပ္ငန္းတြင္ အႀကီးဆံုး ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္အေျခစိုက္ DJI, ျပင္သစ္ကုမၸဏီ Parrot ႏွင့္ ကယ္လီဖိုးနီးယား အေျခစိုက္ 3D Robotics တို႔ႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးအေနျဖင့္ ေဒၚလာ ၅၀၀ မွ ၁၀၀၀ အထိရိွႏိုင္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Wall Street Journal မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။

GoPro သည္ အေဝးထိန္း ေလယာဥ္ေစ်းကြက္သို႔ ထုတ္ကုန္ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ဝင္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ကုမၸဏီသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ကင္မရာ ၂.၄ သန္းကို ေရာင္းခ်ထားၿပီး ၎သည္ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ထက္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာခဲ့ ေသာ္လည္း သာမန္ အီလက္ထရြန္နစ္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ Sony, Polaroid ကဲ့သို႔ေသာ ၿပိဳင္ဘက္ ကင္မရာမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

GoPro အေနျဖင့္ အေဝးထိန္း ေလယာဥ္ေစ်းကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းသည္ အဆိုပါ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ၏ လကၡဏာ တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ အေဝးထိန္း ေလယာဥ္လုပ္ငန္းသည္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၂ ဘီလီယံအထိ ျမင့္တက္လာရန္ ရည္မွန္းထားၿပီး ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ၁၀ ဘီလီယံထိ ရိွလာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း Unmanned Vehicle Systems International အဖြဲ႕မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

-ေနာင္ေနာင္
Ref : CNET