မိုဘိုင္းတြင္ သတင္းမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ဖတ္႐ႈႏိုင္မည့္ Google ၏ Accelerated Mobile Pages နည္းပညာ

Google-Accelerated-Mobile-Pages-iPhone-screenshot-SH-idownloadblog-2015oct8.jpg

မိုဘိုင္းတြင္ သတင္းမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ဖတ္႐ႈႏိုင္မည့္ Google ၏ Accelerated Mobile Pages နည္းပညာ Google သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔က စမတ္ဖုန္းေပၚတြင္ သတင္းမ်ားလ်င္ျမန္စြာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ ဖန္တီးေပးမည့္ AMP သုိ႔မဟုတ္ Accelerated Mobile Pages ဟုအမည္ရသည့္ နည္းပညာကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ AMP နည္းပညာျဖင့္ Twitter, The New York Times, The Guardian, Buzzfeed, Vox Media ႏွင့္ Daily Mailအပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕မွ သတင္းမ်ားကို ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္လက ၎နည္းပညာကို အႀကိဳျပသခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူသိရွင္ၾကား မိတ္ဆက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းတစ္ခုက ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္။ “မိုဘိုင္းနဲ႔ web အသုံးျပဳမႈဟာ သုံးစြဲသူေတြ ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ စိတ္ေက်နပ္မႈ မေပးပါဘူး။ ျမန္ႏႈန္းကလည္း ရွိသင့္သေလာက္ မရွိပါဘူး။ စာမ်က္ႏွာေတြ load ျပဳလုပ္ရာတာ ေႏွးေကြးသလို အေျပာင္းအလဲလည္း ျမန္ပါတယ္။ ဒါဟာအေကာင္းဆုံး အေနအထားမဟုတ္ပါဘူး” ဟု Google ၏ သတင္းအႀကီးအကဲ ရစ္ခ်တ္ဂ်င္ဂရာ့စ္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအတြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိုဘုိင္းျဖင့္ web မ်ား အသုံးျပဳမႈကို အားေပးရန္အတြက္ Google က AMP ကိုဖန္တီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို စံသတ္မွတ္ရာတြင္ အေတြ႕အႀကဳံရွိသည့္ Google သည္ load ျပဳလုပ္သည့္ အခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ AMP နည္းပညာ ေထာက္ပံ့ထားေသာ စာမ်က္ႏွာသည္ သုံးစြဲသူက scroll down မျပဳလုပ္မခ်င္း ဗီဒီယို သုိ႔မဟုတ္ ဓာတ္ပုံတို႔ကို ေဖာ္ျပေပးမည္ မဟုတ္ဘဲ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား၏ ထိပ္ဆုံးပိုင္းကို ျမန္ဆန္စြာ load ျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ Google သည္ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ ရွာေဖြမႈ ေမးခြန္းေပါင္း ၆  သန္းကို ကိုယ္တြယ္ရန္ တည္ေဆာင္ထားေသာ ဆာဗာမ်ားတြင္ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာ cache မ်ား သိမ္းဆည္းေပးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သတင္းမ်ားကို ျမန္ဆန္စြာဖတ္႐ႈ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Ref : CNET