အခမဲ့ရယူႏုိင္မည့္ အသံုးတည့္ မိုဘိုင္းဖုန္း ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား

ij+cover.jpg

အခမဲ့ ရယူအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ Apple App မ်ား

Myanmar Blood

အေရးေပၚ ေသြးလိုအပ္မႈကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ App ျဖစ္သည္။ တည္ေနရာကို အေျချပဳဖန္တီးထားၿပီး မိမိေရာက္ရွိေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ေသြးလွဴရွင္မ်ားကို အလြယ္တကူရွာေဖြ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ ေသြးလွဴရွင္မ်ားအား ရွာေဖြႏုိင္ရန္အတြက္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိ၏ အနီးအနားတြင္ရွိသည့္ ေသြးလွဴရွင္မ်ားအား ဖုန္းျဖင့္တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္အကူအညီ ရယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေသြးလွဴရွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိေသြးအမ်ဳိးအစားအား အေရးေပၚ လိုအပ္မႈရွိပါက App မွအလိုအေလ်ာက္ အသိေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေသြးလိုအပ္သည့္ သူမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။

iOS 7.0 ႏွင့္ အထက္ – https://goo.gl/YHDGQS

Yangon Trains

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေသာ မီးရထား အခ်ိန္ဇယားအား မိုဘုိင္းဖုန္းမွပင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည့္ App ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ပတ္ေျပး ဆြဲလ်က္ရွိသည့္ ရထားမ်ား၏ ထြက္ခြာမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ဘူတာသို႔ ဆိုက္ေရာက္မည့္ အခ်ိန္ဇယား၊ လမ္းမွတ္တုိင္ ဘူတာမ်ားသို႔ စတင္ ထြက္ခြာသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ဆိုက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ အခ်ိန္အတိအက်ကို ႀကိဳတင္ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ရထားစီးနင္းခ ႏႈန္းထားမ်ား၊ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ဘူတာ႐ုံမ်ားကို အသုံးျပဳသူ၏ တည္ေနရာအလိုက္ ေျမပုံမွတစ္ဆင့္ၾကည့္ ႐ႈႏုိင္ရန္လည္း ျပဳလုပ္ထားၿပီး အဂၤလိပ္-ျမန္မာဘာသာ ႏွစ္မ်ဳိးလုံးျဖင့္ အသုံးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

iOS 6.0 ႏွင့္ အထက္ – https://goo.gl/9ykrbz

Home City

အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမဝယ္ယူျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းမ်ားကို မိုဘုိင္းဖုန္းမွပင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ App ျဖစ္သည္။ Online ေပၚမွ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအေရာင္းအဝယ္မ်ားအား ၾကည့္႐ႈ၍  မိမိႏွစ္သက္သည္ကို အလြယ္တကူ ရွာေဖြဝယ္ယူႏုိင္မည့္အျပင္ ငွားရမ္းလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ သီးျခား အငွားေစ်းကြက္မွ အိမ္ခန္း၊ ၿခံ၊ ေျမကြက္မ်ားကို ရွာေဖြၾကည့္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ မိမိရွာေဖြၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ အိမ္ခန္းမ်ားကို App တြင္ သီးျခား မွတ္သားထားႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ငွားရမ္း၊ ဝယ္ယူလိုသည္မ်ားကိုလည္း အက်ဳိးေဆာင္ ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ တုိက္႐ိုက္ဆက္သြယ္၍လည္း ေရာင္း၊ ဝယ္၊ ငွားျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ဝယ္ယူျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမဆုိင္ရာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို လည္း ဖတ္႐ႈႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

iOS 7.0 ႏွင့္ အထက္ – https://goo.gl/iqJmDC

Yote Shin

ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားတြင္ တင္ဆက္ျပသေနသည့္ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားႏွင့္ ျပသသည့္ အခ်ိန္မ်ားကို အလြယ္တကူ ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည့္ App ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳရန္ လိုအပ္ၿပီး အပတ္စဥ္ျပသေနသည့္ ဇာတ္ကားအသစ္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ထပ္အသစ္ ျပသမည့္ ဇာတ္ကားေၾကာ္ျငာမ်ားအား ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည့္အျပင္ ဇာတ္ကားတစ္ခုျခင္းစီ၏ ဇာတ္လမ္းအၫႊန္းမ်ားကို ဖတ္႐ႈႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ မိမိၾကည့္႐ႈလိုသည့္ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားတြင္ ပါ၀င္သည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္၊ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားကို သီးျခားၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ႐ုပ္ရွင္လက္မွတ္ မွာယူျခင္းမ်ားကို App မွပင္ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

iOS 7.0 ႏွင့္ အထက္ – https://goo.gl/1IRqen

Shwebook Dictionary Pro

အဂၤလိပ္-ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ဘာသာစကားသုံးမ်ဳိး စလုံးအတြက္ တစ္မ်ဳိးမွ တစ္မ်ဳိး၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးႏုိင္သည့္ အဘိဓာန္ App ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ဘာသာအတြက္ ေရွးသုံးႏွင့္ ပုံမွန္စကားေျပာ ေ၀ါဟာရမ်ားကို အသံထြက္ႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပေပးထားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ေဝါဟာရမ်ား၏ အသံထြက္ကိုလည္း နားဆင္ႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။ ေဝါဟာရတစ္လုံး၏ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို တစ္ၿပိဳင္နက္ၾကည့္႐ႈ အသုံးျပဳႏုိင္မည့္အျပင္ အဂၤလိပ္စာ အသံထြက္အား ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္ ေလယူေလသိမ္းမ်ားျဖင့္ နားဆင္ႏုိင္ရန္ ဖန္တီးထားသည္။

iOS 7.0 ႏွင့္ အထက္ – https://goo.gl/lCKq4r

Myanmar Proverbs

မ်ဳိး႐ိုးအစဥ္အဆက္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည့္ ေရွးျမန္မာ စကားပုံမ်ားအား ေလ့လာႏုိင္မည့္ App ျဖစ္သည္။ စကားပုံ တစ္ခုခ်င္း၏ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြဖတ္႐ႈႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ မိမိႏွစ္သက္ သေဘာက်သည့္ စကားပုံမ်ား သီးျခားမွတ္သားထားႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးထားၿပီး သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြမ်ားထံသို႔လည္း Facebook, Twitter ႏွင့္  Gmail စသည္တုိ႔မွ တစ္ဆင့္အလြယ္တကူ ျပန္လည္မွ်ေဝႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

iOS 7.0 ႏွင့္ အထက္ – https://goo.gl/T27CJU

Wun Zinn

မိုဘုိင္းဖုန္း၊ Tablet PC မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းထုတ္ စာအုပ္၊ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္မ်ားအား ဝယ္ယူဖတ္႐ႈႏုိင္မည့္ App ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ Download ရယူဖတ္႐ႈ ႏိုင္မည့္အျပင္ မိုဘုိင္းဖုန္း၏ ဖုန္းေဘလ္ျဖင့္ပင္ စာအုပ္၊ စာေစာင္မ်ားအား ဝယ္ယူဖတ္႐ႈႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။ စာအုပ္၊ စာေစာင္မ်ားအား မဝယ္ယူမီ အျမည္းအေနျဖင့္ ဖတ္႐ႈႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားသည္။ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳရန္ လိုအပ္ၿပီး မိမိဖတ္မွတ္လိုက္သည့္ စာတို၊ ဆို႐ိုးစကား၊ ကမၻာေက်ာ္ပညာရွင္မ်ား၏ မွတ္သားစရာ စကားမ်ားအား ဖုန္းတြင္သိမ္းဆည္း မွတ္သားျခင္းႏွင့္ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားသို႔ Facebook မွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္မွ်ေဝျခင္းအား App မွ ပင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

iOS 6.0 ႏွင့္ အထက္ – https://goo.gl/TdAeRY

Yangon Buses

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေသာ ဘတ္စ္ကားလိုင္းမ်ားႏွင့္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေသာ ဘတ္စ္ကားလိုင္းမ်ားအား ဖုန္းမွပင္ အလြယ္တကူ ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည့္ App ျဖစ္သည္။ ဘတ္စ္ကားလုိင္း တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ေျပးဆြဲသည့္ လမ္းေၾကာင္းရွိ မွတ္တုိင္မ်ား၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေသာ တျခားဘတ္စ္ကား လိုင္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘတ္စ္ကားလိုင္းအလုိက္၊ မွတ္တုိင္အလိုက္၊ ေနရာအလိုက္ ရွာေဖြအသုံးျပဳႏုိင္မည့္အျပင္ မိမိေရာက္ရွိေနသည့္ ေနရာေပၚမူတည္၍အနီးဆုံး ဘတ္စ္ကားမွတ္ တိုင္ကိုလည္း ေျမပုံမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြႏုိင္ရန္ျပဳလုပ္ထားသည္။ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ပုံစံႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ရွာေဖြအသုံးျပဳ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

iOS 6.0 ႏွင့္ အထက္ – https://goo.gl/TemTEc

အခမဲ့ ရယူအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ Android App မ်ား

GoBus Online Bus Ticketing

အေဝးေျပးကား လက္မွတ္မ်ားအား အလြယ္တကူ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ဝယ္ယူႏုိင္မည့္ App ျဖစ္သည္။ မိမိသြားေရာက္လိုသည့္ ေနရာအတြက္ စီးမည့္ယာဥ္လုိင္းအား ေရြးခ်ယ္၍ သြားမည့္ရက္အလိုက္ ရရွိႏုိင္သည့္ ထုိင္ခုံနံပါတ္မ်ားကို ကိုယ္တုိုင္ၾကည့္႐ႈ ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ ေငြေပးေခ်သည့္ စနစ္မ်ားကိုလည္း မိမိႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္ခ အခမဲ့အေနျဖင့္ အသုံးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

v4.0 ႏွင့္ အထက္ – https://goo.gl/f9t1xG

Myanmar Exchange Rates

ေန႔စဥ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည့္ App ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳရမည့္ Online App ျဖစ္ၿပီး ဗဟိုဘဏ္၏ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ အျခားပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၏ ေန႔စဥ္ေငြေၾကး လဲလွယ္ႏႈန္းမ်ားကို အလြယ္တကူ သိရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ မိမိလဲလွယ္မည့္ ေငြပမာဏကို တုိင္းတာတြက္ခ်က္ႏုိင္မည့္ စနစ္ပါဝင္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္စဥ္ႏွင့္ လစဥ္ေငြေၾကး အတက္အက် ႏႈန္းမ်ားအား ဂရပ္ျဖင့္ျပန္လည္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္လည္း ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။

v4.0.3 ႏွင့္ အထက္ – https://goo.gl/ZLGaxM

English-Myanmar Dictionary

Offline အေနျဖင့္ အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓာန္ App ျဖစ္သည္။ ေဝါဟာရ အဓိပၸာယ္မ်ားကို အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏုိင္မည့္အျပင္ ေန႔စဥ္သုံးအဂၤလိပ္ စကားေျပာဆုိင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္း App မွပင္ အသံထြက္ႏွင့္တကြ Offline အေနျဖင့္ ေလ့လာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။  ေဝါရဟာ စကားလုံးမ်ား၏ အသံထြက္ကိုလည္း နားေထာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး မိမိေလ့လာမွတ္သားခဲ့သည့္ စကားလုံးမ်ားအား သီးျခားမွတ္သား ထားႏုိင္ရန္လည္း ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။ ထို႔အျပင္ အသုံးျပဳသူမွလည္း အဘိဓာန္ App တြင္ မရွိေသးသည့္ စကားလုံးအသစ္မ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ စကားလုံး အဓိပၸာယ္မ်ားကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း စသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

v2.3 ႏွင့္ အထက္ – https://goo.gl/UMyT37

Myanmar Calendar 2016 ++

ဖုန္းတြင္ျမန္မာစာစနစ္ မပါဝင္ေသာ္လည္း ျမန္မာလိုျမင္ေတြ႕ အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ ျပကၡဒိန္ App ျဖစ္ၿပီး ခုႏွစ္၊ သကၠရာဇ္ ၁၉၁၀ မွ ၂ဝ၂ဝ ထိ ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည့္ ႏွစ္တစ္ရာျပကၡဒိန္လည္း ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ထားစရာ မလိုဘဲ Offline အေနျဖင့္လည္း အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာရက္ႏွင့္ အဂၤလိပ္ရက္ ပုံစံႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာသကၠရာဇ္၏ ျပႆဒါး၊ ရက္ရာဇာ၊ ဥပုသ္၊ လျပည့္၊ လကြယ္စသည့္ အေသးစိတ္ကိုလည္း ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ ေမြးရက္မ်ားကို App တြင္ပင္ မွတ္သားထား ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဖုန္း၏ Home Screen ေပၚတြင္ Widget အေနျဖင့္လည္း အသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။

v4.0 ႏွင့္ အထက္ – https://goo.gl/ymp59z

Dhamma Talks (Myanmar)

ႏိုင္ငံေက်ာ္ ဓမၼကထိက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ တရားေတာ္မ်ားကို အလြယ္တကူ နာယူႏုိင္မည့္ App ျဖစ္ၿပီး Online ႏွင့္ Offline ပုံစံႏွစ္မ်ဳိးလုံးျဖင့္ အသုံးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဖုန္းတြင္အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္၍ မိမိနာယူလိုသည့္ ဆရာေတာ္ ေဟာၾကားခဲ့သည့္ တရားေတာ္မ်ားအား တိုက္႐ိုက္အြန္လိုင္းမွ stream ျပဳလုပ္နာယူ ႏုိင္မည့္အျပင္ Down-load ျပဳလုပ္၍ လည္း Offline အေနျဖင့္ နာယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ တစ္ပါးစီအလိုက္ ေဟာၾကားခဲ့သည့္ တရားေတာ္မ်ား၊ ပရိတ္၊ သုတၱံမ်ား၊ ၀ိပႆနာ႐ႈနည္းမ်ား၊ အလုပ္ေပး တရားေတာ္မ်ားကို သီးျခားစီခြဲျခား ေပးထားသည္။

v2.3 ႏွင့္ အထက္ – https://goo.gl/D4c0jQ

Myanmar Telephone Directory

ျမန္မာတယ္လီဖုန္းလမ္းညႊန္ App ျဖစ္ၿပီး Online ႏွင့္ Offline ပုံစံႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ အသုံးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ Myanmar Posts & Telecommunications ႏွင့္ Advanced Communication Myanmar Co., Ltd တို႔ပူးေပါင္း ဖန္တီးထားသည့္ Official Yellow Pages App ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းက႑အလိုက္၊ လုပ္ငန္းနာမည္အလိုက္၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ လိပ္စာမ်ားအား ရွာေဖြၾကည့္႐ ႈႏုိင္မည့္အျပင္ အမ်ားသုံး က႑အလိုက္အေနျဖင့္ ၾကည့္႐ႈရွာေဖြႏုိင္ရန္္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။ ထို႔ျပင္ အဂၤလိပ္အကၡရာ A to Z အေနျဖင့္လည္း မိမိသိရွိလိုသည့္ ဖုန္းနံပါတ္ကို ရွာေဖြႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

v3.2 ႏွင့္ အထက္ – https://goo.gl/dWoP4w

Myanmar Font Converter

စမတ္ဖုန္းသုံး ျမန္မာစာ စနစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ယူနီကုတ္ေဖာင့္မ်ားအား တစ္မ်ဳိးမွတစ္မ်ဳိးသုိ႔ ဖတ္႐ႈရ အဆင္ေျပေအာင္ ဖုန္းမွပင္ ေျပာင္းလဲႏုိင္မည့္ App ျဖစ္သည္။ ေဖာင့္၏ အရြယ္အစား၊ ေနာက္ခံကာလာမ်ားကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္လိုသလို ခ်ိန္ညိႇအသုံးျပဳေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားၿပီး ေဖာင့္စတုိင္မ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ မိမိ ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ ေဖာင့္စာသားမ်ားကို ယွဥ္ရက္ျမင္ေတြ႕ရ မည္ျဖစ္ၿပီး ဖုန္း၏ ျမင္ကြင္းေပၚတြင္ Floating Ui အေနျဖင့္လည္း အသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။

v4.0 ႏွင့္ အထက္ – https://goo.gl/FVlJ2y

Myanmar Unit Converter

ျမန္မာယူနစ္ တုိင္းတာတြက္ခ်က္မႈမ်ားကို အလြယ္တကူဖုန္းမွပင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ App ျဖစ္သည္။ အရွည္အလ်ား (Length) ၊ အေလးခ်ိန္ (Mass) ၊ ထုထည္ (Volume) စသည့္တို႔ကို တစ္မ်ဳိးမွ တစ္မ်ဳိးသို႔ တုိင္းထြာသည့္ ယူနစ္မ်ားကို တြက္ခ်က္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး http://en.wikipedia.org/wiki/Burmese_units_of_measurement ကို အေျခခံၿပီး ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ တုိင္းတာတြက္ခ်က္မႈတုိင္းအား ျမန္မာ၊ Metric ၊ Imperial ယူနစ္ သုံးမ်ဳိးလုံးကို ေဖာ္ျပရန္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည့္အျပင္ မိမိတြက္ခ်က္လိုသည့္ ယူနစ္အလိုက္လည္း ခြဲျခားေပးထားမည္ ျဖစ္သည္။

v2.3 ႏွင့္ အထက္ – https://goo.gl/aGVYpl