CSR Racing

screen520x924.jpeg

Racing Game ေတြကို ႏွစ္သက္သည့္ iOS အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ CSR Racing ဆိုသည့္ iOS Game App သည္ သဘာဝက်သည့္ ကားၿပိဳင္ပဲြပံုစံအတိုင္း ေဆာ့ကစားႏိုင္မည့္ ဂိမ္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဂိမ္းသည္ ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ၊ တီဘီေရာဂါႏွင့္ ဌက္ဖ်ားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ Global Fund အျဖစ္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားသည္။

အဆိုပါ ဂိမ္းကို အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအျဖစ္ အခမဲ့ Download ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးထားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ Download ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 298MB ခန္႔ရွိမည္ျဖစ္သည္။ iOS Version 6.0 ႏွင့္အထက္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။