ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ Cyber SEA Game ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ

12115902_1172670589415134_450675979051487825_n.jpg

ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ Cyber SEA Game ၿပိဳင္ပြဲကို ယေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပိဳင္ပြဲကို အဖြဲ႕ေပါင္း ၁၀ ဖြဲ႕မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး တစ္ဖြဲ႕လွ်င္ ဦးေရ ၃ ဦး ပါဝင္သည္ဟု သိရသည္။ ၿပိဳင္ပြဲ၌ ပထမဆုရရွိေသာအဖြဲ႕သည္ ASEAN – Japan Cyber SEA Game ၿပိဳင္ပြဲကို ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ အေနျဖင့္ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ႏိုင္ငံအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ စစ္ေဆးမႈအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ထားၿပီး ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန (MCIT) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ (MCF) တို႔မွ ပူးေပါင္းက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။