သံုးစြဲသူ၏ စိတ္ခံစားမႈကို ေဖာ္ျပႏိုင္မည့္ Reactions icon မ်ားကို Facebook စမ္းသပ္

12119184_10153231151882825_3074328556865918372_n.jpg

ကမ႓ာ့အႀကီးဆံုး လူမႈေရးကြန္ရက္ျဖစ္သည့္ Facebook သည္ သံုးစြဲသူမ်ားက Like icon အျပင္ အျခားစိတ္ခံစားမႈမ်ားအား ေဖာ္ျပႏိုင္ေစမည့္ စမ္းသပ္မႈတစ္ရပ္ကို ေသာၾကာေန႔က စတင္ခဲ့သည္။

Reactions ဟုေခၚသည့္ feature သစ္တြင္ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ျခင္း၊ ရယ္ေမာျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ အံ့ၾသထိတ္လန္႔ျခင္း၊ ဝမ္းနည္းျခင္းႏွင့္ စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ျခင္း စသည့္ စိတ္ခံစားမႈ ၆ မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပေပးမည့္ icon မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎ feature ကို စမ္းသပ္သံုးစြဲခြင့္ ရရိွသူမ်ားသည္ မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ Like ခလုတ္ကို အတန္ၾကာ ဖိထားျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားက Like ခလုတ္ေပၚတြင္ mouse ကို တင္ထားျခင္းျဖင့္ သံုးစြဲႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခါတြင္ Reactions icon မ်ားက pop up အေနျဖင့္ ေပၚလာမည္ ျဖစ္ၿပီး သံုးစြဲသူက Facebook post တစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ စိတ္ခံစားမႈအတြက္ icon ကို ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Reactions feature စမ္းသပ္သံုးစြဲခြင့္ကို အိုင္ယာလန္ႏွင့္ စပိန္ႏိုင္ငံရိွ Facebook သံုးစြဲသူမ်ားကသာ ကနဦး ရရိွမည္ျဖစ္သည္။

Ref: CNET