ပတၱျမား FM ၏ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ Audio Book လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ

FM-1.jpg
FM-2.jpg
FM-3.jpg
FM-4.jpg

ပတၱျမား FM ၏ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ Audio Book လွဴ ဒါန္းပြဲႏွင့္ ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲကုိေတာ့ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္က Junction Square မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။