တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ Start-Up Boot Camp အတြက္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား ေခၚယူမည္

12034245_10205676206684304_5988647352360413352_o.jpg

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ Start-Up Boot Camp အတြက္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား ေခၚယူမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုး ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ကို စင္ကာပူေဒၚလာ ၅၀၀,၀၀၀ ဆုခ်ီးျမွင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Asian TV News Channel လိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Channel NewsAsia မွ သိရသည္။

ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ဂ်ကာတာ၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ စင္ကာပူမွ စီးပြားေရး စြန္႔စားလိုစိတ္ ရွိသူမ်ားအား စခန္းသြင္း ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အေယာက္ ၅၀ ေက်ာ္အား ေ႐ြးခ်ယ္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ေ႐ြးခ်ယ္ပြဲကို ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ Start-Up အစီအစဥ္ကို အဓိက အပိုင္း ၆ ပိုင္းျဖင့္ စတင္က်င္းပမည္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အေယာက္ ၅၀ ထဲမွ ေနာက္ဆံုး ၈ ေယာက္ကို ေ႐ြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ကာ ေ႐ြးခ်ယ္ခံထားရသူမ်ား သည္ မိမိတို႔၏ Bussiness Plan မ်ားတြင္ရွိေသာ အားသာခ်က္မ်ားအား အေပၚလြင္ဆံုး၊ လိုအပ္ခ်က္ အနည္းဆံုးႏွင့္ အခိုင္မာဆံုးေသာ Plan တစ္ခုအျဖစ္ တင္ဆက္ျပသရမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါအစီအစဥ္တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔၏ Digital Strategy တီထြင္ႏိုင္မႈ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား အား ႏွစ္ရွည္ၾကာ တည္ေထာင္၍ ေအာင္ျမင္လာေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ေရာင္းခ်ႏိုင္မႈအေပၚ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသူသည္ စငကာပူေဒၚလာ ၅၀၀,၀၀၀ ရရွိမည့္အျပင္ စြန္႔ဦးတီထြင္ စက္မႈလုပ္ငန္း ၁၅၀ ပါဝင္သည့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ Annual Summit Meeting တက္ေရာက္ခြင့္ကိုလည္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

“အခု Start-Up Season အသစ္မွာ အေကာင္းဆံုးေသာ idea မ်ားနဲ႔ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေတြးေခၚမႈပံုစံမ်ားကို အမ်ားႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အေရအတြက္ကို ထပ္တိုးၿပီးေတာ့ ေခၚယူထားပါတယ္။ ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားအေနနဲ႔ အားရွိေအာင္ ကမၻာအႏွံ႔အျပားမွာရွိတဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုႏိုင္မယ့္ Kauffman Fellows Summit ပြဲကို တက္ေရာက္ႏိုင္မယ့္ အခြင့္အေရးကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဖန္တီးေပးထားပါတယ္။ ပြဲကိုေတာ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလေလာက္မွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ Channel NewsAsia ရဲ႕ Start-Up Program ကေတာ့ စီးပြားေရးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ မိမိတို႔ရဲ႕ အေတြးအေခၚ၊ ခံစားခ်က္၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းမ်ားကို ဆန္းသစ္ေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ားနဲ႔ စံထားေလာက္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ေစၿပီး စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားျဖစ္လာေစမယ့္ အေကာင္းဆံုးေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္” ဟု Mr Young Chung Jin (Vice-Presdent of MediaCrop’s Brand & Patnership for News and Premier) က ေျပာျပခဲ့သည္။