ကမ႓ာ့ထိပ္တန္း အမွတ္တံဆိပ္စာရင္းတြင္ Apple ႏွင့္ Google က ထိပ္ဆံုး၌ ဆက္လက္ရပ္တည္

12138535_10153226952892825_3915797069519310522_o.jpg

Apple ႏွင့္ Google သည္ ကမ႓ာ့တန္ဖိုးအရိွဆံုး အမွတ္တံဆိပ္ စာရင္း၏ ထိပ္ဆံုးေနရာ ႏွစ္ခု၌ သံုးႏွစ္ဆက္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကြန္ပ်ဴတာကုမၸဏီ Lenovo, ေငြေပးေခ်မႈကုမၸဏီ PayPal ႏွင့္ ဒိန္းမတ္အ႐ုပ္ကုမၸဏီ Lego တို႔မွာ အမွတ္တံဆိပ္ တန္ဖိုးကို တြက္ခ်က္ၿပီး ႏွစ္စဥ္စာရင္းထုတ္ျပန္သည့္ Interbrand ၏ ယခုႏွစ္ ကမ႓ာ့ထိပ္တန္း အမွတ္တံဆိပ္ စာရင္းတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ပါဝင္လာခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္သည္ Lego အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈရရိွေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အဆင့္ ၈၂ အထိ တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။

Microsoft မွာ IBM ၏ အဆင့္ ၄ ေနရာကို ရယူခဲ့ၿပီး Samsung ကမူ ယခင္အတိုင္း အဆင့္ ၇ ေနရာ၌ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ယခင္ႏွစ္က အဆင့္ ၁၅ ေနရာတြင္သာ ရပ္တည္ခဲ့သည့္ Amazon မွာ ယခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ ၁၀ သို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။

အျခားအမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖစ္ေသာ Coca-Cola, Toyota, General Electric ႏွင့္ McDonald တို႔မွာ အဆင့္ ၁၀ အတြင္း ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း Nokia ႏွင့္ Nintendo တို႔မွာ ကမ႓ာ့ထိပ္တန္း အမွတ္တံဆိပ္ ၁၀၀ စာရင္းတြင္ မပါဝင္ခဲ့ေပ။

Ref: TheVerge