ၿဂိဳဟ္တုမွတစ္ဆင့္ အာဖရိကသို႔ အင္တာနက္ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ Facebook စတင္မည

12094805_10153226898427825_7488452761227051464_o.jpg

Facebook သည္ ၿဂိဳဟ္တုတစ္လံုးမွတစ္ဆင့္ အာဖရိကသို႔ အခမဲ့ အင္တာနက္ ေထာက္ပံ့ေပးမႈကို ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ စတင္ႏိုင္ရန္အတြက္ Eutelsat ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္ ရရိွခဲ့ေၾကာင္း Telegraph မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ ၿဂိဳဟ္တုသည္ သံုးစြဲသူထံ အင္တာနက္ တိုက္႐ိုက္ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး အာဖရိကရိွ အလြန္ေဝးကြာေသာ ေနရာမ်ားရိွ သံုးစြဲသူမ်ားပင္လွ်င္ အြန္လိုင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Eutelsat မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မာ့ခ္ဇူကာဘတ္ကမူ “ကမ႓ာတစ္ဝန္းလံုး ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္” ဟု Facebook post တစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿဂိဳဟ္တုမွတစ္ဆင့္ အင္တာနက္ေထာက္ပံ့ေပးမႈသည္ Internet.org ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

Facebook သည္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေနရာမ်ားသို႔ အင္တာနက္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ အရြယ္ႀကီးမားေသာ ဒ႐ုန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ၎နည္းပညာမွာ စမ္းသပ္ေနဆဲအဆင့္သာ ရိွေသးသည္။

Ref: TheNextWeb