HUGHES ကုမၸဏီမွ အာရွပစိဖိတ္ ေဒသအႀကီးတန္းဒါ႐ိုက္တာ Mr. Vaibhav Magow ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

IMG_8313.gif

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနသည္ မၾကာေသးခင္က ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းနည္းဥပေဒကို ေၾကညာေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါနည္း ဥပေဒအရ
ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားသည္ လိုင္စင္ရယူေလွ်ာက္ထား၍ လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။ အဆိုပါဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကို ၿဂိဳလ္တုနည္းပညာျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ရန္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ HUFHES ကုမၸဏီက ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္၍ ၿဂိဳလ္တုနည္း ပညာဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ HUGHES ကုမၸဏီမွ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသအႀကီးတန္း ဒါ႐ိုက္တာ Mr. Vaibhav Magow ႏွင့္အင္တာနက္ဂ်ာနယ္က ယခုကဲ့သို႔ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။

HUGHES ကုမၸဏီကို နည္း နည္းေလာက္မိတ္ဆက္ေပးပါလား။

Hughes က EcoStar ေကာ္ ပိုေရးရွင္းရဲ႕လုပ္ငန္းအစိတ္အပိုင္း တစ္ခုပါ။ အိမ္ေတြ ႐ံုးေတြမွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ ၿဂိဳလ္တုနည္းပညာ လုပ္ငန္းမွာ ထိပ္ဆံုးကေနဦးေဆာင္ ေနတဲ့ကုမၸဏီလည္းျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းႀကီးေတြမွာသံုးတဲ့ VPN Network ကိုလည္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးတယ္။ Broadband ၀န္ေဆာင္မႈကို လည္းေပးတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာရွိတဲ့ တယ္လီကြန္းကုမၸဏီေတြအတြက္လည္း ၿဂိဳလ္တု ဝန္ေဆာင္မႈ ကို ေပးပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ဖို႔လုပ္ကိုင္ေနတယ္ဆိုေတာ့ ဘာေတြမ်ားျပင္ဆင္ထားလဲ။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစ်းကြက္ပြင့္ လာကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေလ့လာေနခဲ့တာပါ။ Hughes အေနနဲ႔ ျမန္မာတယ္လီကြန္းကုမၸဏီေတြကို ၿဂိဳလ္တု၀န္ေဆာင္မႈေပးခ်င္ပါတယ္။ အခု တယ္လီကြန္းဥပေဒကို ထုတ္ ျပန္ထားတယ္။ ဥပေဒအရလိုင္စင္ရတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ သံုးခုအျပင္ ေနာက္ထပ္ေပၚေပါက္လာမယ့္ကုမၸဏီေတြကို ေနာက္ဆံုးေပၚ ၿဂိဳလ္တုနည္းပညာေတြေပးႏိုင္မွာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာစလုပ္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ နည္းပညာလက္တြဲ ေဖာ္အေနန႔ဲလုပ္ကိုင္သြားဖို႔ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။

ျပည္တြင္းမွာ Hughes အေနနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ကုမၸဏီဘယ္ေလာက္မ်ားရွိ ေနၿပီလဲ။

ဆက္သြယ္ေျပာဆိုထားတဲ့ ျမန္မာအိုင္စီတီကုမၸဏီေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားရွိေနပါၿပီ။ နာမည္ေတြကေတာ့သူတို႔ေတြလုပ္ငန္းလိုင္စင္ မရရွိေသးေတာ့ ေျပာလို႔မျဖစ္ေသး ပါဘူး။ ေသခ်ာတိတိက်က်လုပ္ငန္း သေဘာ
တူစာခ်ဳပ္ေတြ မခ်ဳပ္ရေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့ေပးသြားဖို႔ ရွိပါ တယ္။ သူတို႔ကလည္း စိတ္အား ထက္သန္မႈေတြရွိေနၾကတယ္။

ၿဂိဳလ္တုနည္းပညာ အသံုးျပဳျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေကာင္းက်ဳိးဆိုးက်ဳိးေတြက ဘာမ်ား ျဖစ္မလဲ။
ဘယ္ေနရာမွာမဆို ၿဂိဳလ္တု နည္းပညာကခ်ိတ္ဆက္လို႔ရတယ္။ ဥပမာ – ႐ံုးဌာနေတြအမ်ားႀကီးရွိ တယ္ဆိုရင္ ေက်းလက္ေဒသေတြ မွာရွိေနတဲ့ ႐ံုးေတြကိုေကာင္းေကာင္း ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ၿဂိဳလ္
တုနည္းပညာက အကြာအေ၀းေပၚ မွာမႈတည္မွာမဟုတ္ဘဲ တူညီတဲ့ Connection ကိုတစ္ေျပးညီ ေကာင္းေကာင္းေပးအပ္ႏိုင္မွာပါ။ နယ္စပ္ေတြအထိခ်ိတ္ဆက္မယ္ ဆိုရင္လည္း ကုန္က်စရိတ္ကအတူ တူပဲျဖစ္မွာပါ။ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ေပးႏိုင္တယ္လို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အခ်ိန္ပါ။ ၿဂိဳလ္တုနည္းပညာက ရက္ပိုင္းအ တြင္းတစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႕ တေျပးညီ ဝန္ေဆာင္မႈကိုေပးႏိုုင္ပါတယ္။
 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္မယ္ဆိုေတာ့ အစိုးရနဲ႔ သေဘာတူညီမႈရရွိထားၿပီလား။ ဥပမာလိုင္စင္ လိုမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္။
သေဘာတူညီမႈဆိုတာလိုင္စင္ပဲ။ ကုမၸဏီေတြက တယ္လီကြန္း ဥပေဒအသစ္အရလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရမွာ။ တယ္လီကြန္းဥပေဒက ေကာင္းတယ္ဆိုတာဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ပြင့္လင္းစြာေျပာဆိုထားတယ္။
ကုမၸဏီေတြကလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ၿပီးရခဲ့တယ္ဆိုမွ Hughes အေနနဲ႔ အဲဒီကုမၸဏီေတြနဲ႔လက္တြဲၿပီး နည္းပညာပါတနာအေနနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈကိုေပးမွာပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Hughes ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုသိခ်င္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Hughes က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမလုပ္ပါဘူး။ ျပည္တြင္းမွာလုပ္ကိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုနည္းပညာ အကူအညီေပးမွာပါ။ ၿဂိဳလ္တုနည္းပညာနဲ႔ သူတို႔ လုပ္ငန္းေတြကို အဆင္ေျပေအာင္ ေထာက္ပံ့့
ေပးမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းခ်င္တာပါ။
 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘယ္လိုမ်ိဳး နည္းပညာေတြအသံုးျပဳေနတယ္လို႔ ေလ့လာမိပါလဲ။ ၿဂိဳလ္တုနည္းပညာေတြကိုေကာ ျပည္တြင္းမွာ ဘယ္ေနရာေတြ အသံုးျပဳေနတယ္လို႔ ျမင္မိပါလဲ။
ျပည္တြင္းမွာ ၿဂိဳလ္တုနည္းပညာကို ဘယ္ေနရာေတြမွာသံုးရင္ အက်ိဳးရွိမလဲဆိုေတာ့ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြေပါ့။ ဘဏ္ခြဲေတြအားလံုးကို ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး Core Banking Service ဆိုတာကို အာရွပစိဖိတ္ ေဒသ
အတြင္းမွာ သံုးၾကပါတယ္။ ဘယ္ဘဏ္ခြဲကိုပဲသြားသြား ဘယ္ ATM ကိုပဲ သံုးသံုးဘဏ္လုပ္ငန္းေတြကို အတူတူပဲေဆာင္ရြက္လို႔ရပါတယ္။ ဒုတိယက႑ကေတာ့ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရးက႑ေတြပါ။ ေနာက္တစ္ခုက အစိုးရပါ။ အစိုးရ အခ်င္းခ်င္းေတြ ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔၊ အစိုးရကေနျပည္သူေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔ စသည္ျဖင့္အမ်ားႀကီး ရွိပါေသးတယ္။
 

ၿဂိဳလ္တုနည္းပညာကို အမ်ားစုက မသံုးႏိုင္ၾကေသးတာ ေစ်းႏႈန္းေၾကာင့္လား။

အၾကမ္းဖ်င္းေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့နည္းပညာက အရင္ေခတ္က နည္းပညာေတြပဲမ်ားေနတယ္။ လုပ္ငန္းႀကီးေတြေတာင္မွ VSTA ကို မသံုးႏိုင္ၾကေသးဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ သံုးစြဲသူအေနနဲ႔ၾကေတာ့ ဒါက
ေစ်းႀကီးပါတယ္။ Hughes အေနနဲ႔ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာ ကိုယူလာေပးမွာပါ။  ဒါေပမယ့္ ေစ်း ႏႈန္းသင့္တင့္ၿပီးသံုးစြဲသူေတြ အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ ဟာမ်ိဳးေပါ့။

အခုဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာေတြေတာင္ ၿဂိဳလ္တုနည္း ပညာကို သိပ္မသံုးဘဲ ဖိုက္ဘာ ဆက္ေၾကာင္း ေတြကို သံုးေနၾကတာေတြ႕ရတယ္။ ဒါကိုဘယ္လိုျမင္မိလဲ။
ျမန္မာ Gateway ကိုျဖတ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာကေန အင္တာနက္ဆက္ေၾကာင္းယူမယ္ဆိုရင္ ဖိုင္ဘာ ေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပကေန ျပည္တြင္းကို အင္တာနက္ခ်ိတ္တဲ့ အေၾကာင္းကို
ေျပာေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဆိုလိုခ်င္တာ ရန္ကုန္တို႔ ေနျပည္ေတာ္တို႔မွာ ဖိုင္ဘာရွိတယ္။ အင္တာနက္ ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အျခားၿမိဳ႕ေတြကို အင္တာနက္ေပးခ်င္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ဥပမာ – ရန္ကုန္မွာ ပင္မစေတရွင္ တစ္ ခုထားၿပီး အဲဒါကို အျခားႏိုင္ငံကေနရတဲ့ ဖိုင္ဘာနဲ႔ခ်ိတ္လိုက္မယ္။ ဒါကို ၿဂိဳလ္တုနည္းပညာသံုးၿပီး အျခားနယ္ေတြကို ျဖန္႔ေပးတာကို ေျပာခ်င္တာပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေရာက္တုန္း ဘယ္သူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါလဲ။
ဘဏ္ေတြ၊ ေရနံနဲ႔သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕လိုကုမၸဏီေတြနဲ႔ ေျပာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ Regulator က လူေတြနဲ႔လည္း ေတြ႕ျဖစ္တယ္။ လူတိုင္းက  3G, 4G ေတြကေကာင္းတယ္၊ ၿဂိဳလ္တုနည္းပညာက ေစ်းႀကီးတယ္လို႔ ထင္ေနၾကတယ္။ ဒါကိုရွင္း ျပခ်င္တယ္။ အခ်ဳိ႕ ေနရာေတြမွာ ၿဂိဳလ္တုနည္းပညာသံုးတာက ပိုၿပီးေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါကိုလည္း အစိုးရပိုင္းနဲ႔ေတြ႕ဆံုၿပီးေတာ့ ကြာျခားခ်က္ေတြကို ေျပာျပေပးမွာပါ။

အနာဂတ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ ၿဂိဳလ္တုနည္းပညာအသံုး ျပဳမႈတြင္က်ယ္လာႏိုင္လား။
တြင္က်ယ္လာမွာပါ။ လံုး၀ေသခ်ာတယ္။ အိႏၵိယမွာဆိုရင္ VSAT အသံုးျပဳေနတာ ၂ သိန္းေလာက္ရွိ တယ္။ အင္ဒိုနီးရွားမွာဆိုရင္ ၁ သိန္း ၁ ေသာင္းေလာက္ရွိတယ္။ မေလးရွားမွာဆိုရင္ ၂ သိန္းခြဲ ၃ သိန္းေလာက္ ရွိတယ္။ ျမန္မာကလည္း တကယ္ကိုလူဦးေရမ်ားတဲ့ ႏိုင္ငံပါပဲ။ သန္းေပါင္း ၅၀ ၊ ၆၀ ေလာက္ရွိေနေတာ့ ခ်ိတ္ဆက္မႈက မ်ားလာမွာပါ။ ေနာက္ ၅ ႏွစ္ ၆ ႏွစ္အတြင္းမွာ အစိုးရက လူအမ်ားႀကီးဆီကို ခ်ိတ္ဆက္ခ်င္ရင္ VSTA နည္းပညာကို သံုးရေတာ့မွာပဲ။ မသံုးရင္ သူတို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ျပည့္ဝဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။

အင္တာဗ်ဴးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာမ်ားျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္ပါလဲ။
ၿဂိဳလ္တုနည္းပညာက အခုခ်ိန္မွာေစ်းႀကီးတယ္လို႔ျဖစ္ေနေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္း ေကာင္း၊ ေစ်းတန္တန္န႔ဲ ေထာက္ပံ့မႈကိုေပးမွာပါ။ ဒါက လူေတြအမ်ားႀကီးကိုေကာင္းစြာ အသံုးျပဳလာႏိုင္မွာပါ။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။