အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည့္ ထရပ္ကားကို Daimler မွ ပထမဆုံးအႀကိမ္ စမ္းသပ္

daimler-highway-pilot-truck.jpg

ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ Daimler ကုမၸဏီသည္ အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေသာ Highway Pilot စနစ္သုံး Mercedes-Benz Actros လုပ္ငန္းသုံး ထရပ္ကားကို ဂ်ာမနီႏိုင္ငံရွိ အမ်ားျပည္သူသုံး လမ္းမ Autobahn 8 တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ စမ္းသပ္ျပခဲ့သည္။

ထိုသုိ႔စမ္းသပ္ခဲ့ရာတြင္ ၎ထရပ္ကားကို အႏၲရာယ္မက်ေရာက္ေစရန္ အဖြဲ႕သားမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရသည္။ အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည့္ Mercedes-Benz Actros ထရပ္ကားသည္ ေရဒါအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပါင္းစပ္ အသုံးျပဳ၍ အေဝးေျပးလမ္းမေပၚတြင္ ေကာင္းစြာ ထိန္းေက်ာင္း ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါထရပ္ကားတြင္ စတူရီယိုကင္မရာမ်ားႏွင့္ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ လုံၿခဳံစြာ ထိန္းေက်ာင္းေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည့္ စနစ္မ်ားစြာလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။ Daimler ၏ စမ္းသပ္မႈအရ ၎နည္းပညာသည္ ျပင္ပေလာကအတြင္းရွိ မည္သည့္ယာဥ္ႏွင့္မဆို သဟဇာတျဖစ္ေၾကာင္း ဗီဒီယိုတြင္ ျပသခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည့္ ထရပ္ကားမ်ားသည္ မည္သည့္အေျခအေနမဆို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ စမ္းသပ္မႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

Ref: Engadget