သံုးႏွစ္တာကာလ အတြင္း ITPEC စာေမးပြဲ ေျဖဆိုသူ ႏွစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ရွိရန္ ရည္မွန္းထား

IMG_8603.jpg

သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္း ITPEC စာေမးပြဲေျဖဆိုသူ ႏွစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ရွိရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္င ံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ဥကၠ႒ ဦးရဲရင့္ဝင္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ စာေမးပြဲမွာ အိုင္တီအေျခခံဗဟုသုတရွိၿပီး အိုင္တီဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ IT ITPEC Qualification ေတြဟာ IT Skill Standard ကို အေျခခံထားၿပီးေတာ့ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ စာေမးပြဲေတြပါ။ အဲဒီစာေမးပြဲေတြဟာ သံုးႏွစ္တာ ကာလ အတြင္းမွာ ေဒသတြင္းမွာ လူအမ်ား လက္ခံတဲ့ စာေမးပြဲ Certificate ေတြျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမယ္ဆိုၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔က ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ သံုးႏွစ္တာ ကာလ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ အတြင္းမွာ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူ အေရအတြက္ ႏွစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ရွိရမယ္ဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ လုပ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူ အေရအတြက္ေပါင္း ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ ေမြးထုတ္ႏိုင္ဖို႔ရာ ရည္မွန္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ဦးရဲရင့္ဝင္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ စာေမးပြဲမ်ား ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အက်ိဳးရွိေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ ဟု ဆိုသည္။

“ဒီစာေမးပြဲေတြဟာ ဖိလစ္ပိုင္ရယ္၊ ထိုင္းရယ္၊ ဗီယက္နမ္ရယ္မွာေတာ့ အေတာ္အတန္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေတာ့က်ေတာ့ ေရပန္းစားတဲ့ စာေမးပြဲေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ဆိုလို႔ရွိရင္ တစ္ႏွစ္ကို လူေလးသိန္းေလာက္ ေျဖေနတဲ့စာေမးပြဲမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာေမးပြဲေတြ ေျဖျခင္းအားျဖင့္ တကၠသိုလ္ ပညာေရးနဲ႔ လက္ေတြ႕မွာလည္း ပိုမိုၿပီးေတာ့ အက်ိဳး ရွိလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းပါတယ္” ဟု ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိုင္စီတီက႑အတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳသူမ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ အိုင္စီတီ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳသူမ်ား ေမြးထုတ္လာႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အဆိုပါ စာေမးပြဲမ်ားကို က်င္းပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါစာေမးပြဲမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္က ႀကီးမွဴး၍ က်င္းပေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဗီယက္နမ္မွာမွာ အိုင္တီပညာရွင္အင္အား တစ္သိန္းေလာက္ လိုတယ္ဆိုတာေျပာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာ လက္ရွိအေျခအေနအရ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း ကေန ေမြးထုတ္ႏိုင္မယ့္ လူေတြ တြက္ၾကည့္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ေမြးထုတ္မွ လူတစ္သိန္းေလာက္ ျပည့္မယ့္သေဘာ ရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ အမ်ားႀကီးပဲ လိုအပ္လာမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ Professional ေတြ ေမြးထုတ္လာႏိုင္ဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ က်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။