ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွစတင္ လက္ရွိ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားမွာ ကမၻာ့အသက္သာဆံုး ဖုန္းေခၚဆိုမႈႏႈန္းထား

12068998_861384547309166_6606675985469194994_o.jpg

ေအာ္ပေရတာေစ်းကြက္ တစ္ႏွစ္ဝန္းက်င္သာ ရွိေသးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လက္ရွိ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားမွာ ကမၻာ့အသက္သာဆံုး ဖုန္းေခၚဆိုမႈႏႈန္းထားမ်ား၌ ပါဝင္ေၾကာင္း Ooredoo Myanmar ၏ CEO Mr.Rene Meza က ေျပာၾကားသည္။

“Regulator ကေန ဘယ္လိုသတ္မွတ္ထားလဲဆိုေတာ့ ေအာ္ပေရတာအခ်င္းခ်င္းေခၚဆိုမႈ ေခၚတဲ့သူ၊ အမ်ားဆံုးအခ်ိန္နဲ႔ေခၚတဲ့သူ၊ အနည္းဆံုးအခ်ိန္ကို အမ်ားဆုံးႏွစ္ဆယ္ကေန အနည္းဆံုး ၁၅ က်ပ္ ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားတယ္။ အဲဒါက ေအာ္ပေရတာ အခ်င္းခ်င္းေတြၾကားထဲမွာ ေခၚဆိုမႈ။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ လက္လီေစ်းကို ၾကည့္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ အခုခ်ထားတဲ့ေစ်းႏႈန္းေတြက ကမၻာနဲ႔ႏိႈင္းစာမယ္ဆိုရင္ အခုမွ တစ္ႏွစ္သားပဲရွိေသးတဲ့အတြက္ Telecommunication က႑မွာ ဒီေစ်းေတြက ကမာၻေပၚမွာ အသက္သာဆံုးေစ်းမွာ ပါဝင္တယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ေအာ္ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္ အျမတ္အစြန္း ရရွိလာခ်ိန္တြင္ ယခုထက္ပိုၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးလာႏိုင္မည့္အျပင္ ကြန္ရက္မ်ားကိုလည္း ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“ေရရွည္ကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာဆိုရင္ ေနာက္ထပ္သံုးႏွစ္ကို ၾကည့္မယ္။ ေနာက္ထပ္ ငါးႏွစ္ကိုၾကည့္မယ္။ ေအာ္ပေရတာေတြက အျမတ္အစြန္း ရလာၿပီ ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီကြန္ရက္ကို ပိုၿပီးခ်ဲ႕ထြင္လာမယ္။ ဖိုက္ဘာလမ္းေၾကာင္းေတြ မ်ားလာမယ္။ အဲဒီကေန 4G Lte ကို ေျပာင္းလာမယ္” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိျပည္တြင္း၌ ေအာ္ပေရတာသံုးခုက ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဝန္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါေအာ္ပေရတာမ်ားမွာ Ooredoo, MPT ႏွင့္ Telenor တို႔ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ေလးခုေျမာက္ ေအာ္ပေရတာကို ေရြးခ်ယ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

အသစ္ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္သည့္ ေလးခုေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာသည္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားနည္းတူ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ၁၅ ႏွစ္အၾကာ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အခြန္အခမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

Tags: Ooredoo၍ ေဆြသဟာအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အင္တာနက္ေစ်းႏႈန္းကို 1 MB လွ်င္ ၇.၅ က်ပ္မွ ၆ က်ပ္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ၿပီး အင္တာနက္ ပ႐ိုမိုးရွင္း Package မ်ားကိုလည္း data အပိုထပ္ေဆာင္းေပးမည္ဟု MPT က သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

စာတိုေပးပို႔ျခင္းကိုလည္း တစ္ေစာင္လွ်င္ ၁၅ က်ပ္ မွ ၁၀ က်ပ္ႏႈန္းသို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္ၿပီး စာတိုေပးပို႔မႈဓေလ့ကို ပိုမို အသံုးျပဳလာႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေစ်းႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု MPT ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ပါရွိသည္။

ယခုေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေသာ ေစ်းႏႈန္းသစ္ကို ေဆြသဟာသံုးသူတိုင္း ခံစားခြင့္ရွိၿပီး ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ ေဆြသဟာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားအတြက္ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၃ က်ပ္၊ စာတို တစ္ေစာင္လွ်င္ ၁၀ က်ပ္ႏွင့္ ျမန္ဆန္ေသာ အင္တာနက္ကို 1 MB လွ်င္ ၆ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ သံုးစဲြႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။