Enguru

Enguru.jpg

အဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့က်င့္ခန္းကို အျပင္မွာ သြားေရာက္သင္ၾကားရန္အတြက္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္သူမ်ား မိုဘိုင္းဖုန္းေပၚမွ ေလ့လာႏိုင္ေစရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးထားသည့္ app တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ app သည္ အဂၤလိပ္စာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေလ့လာႏိုင္ေစရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးထားၿပီး သင္ခန္းစာမ်ား၊ ဂိမ္းမ်ားကို အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီအလိုက္သာ ေလ့လာႏိုင္ေစရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးထားသည္။

Download ျပဳလုပ္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ အခမဲ့ download ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး download ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 28 MB ခန္႔ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ Android version 4.1 ႏွင့္အထက္တြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ app တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။