တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ေနျပည္ေတာ္ အ.ထ.က (၁၄) သို႔ ကြန္ပ်ဴတာ (၅၅)လံုး လွဴဒါန္းၿပီး အထက္တန္း ပညာသင္ဆ

အာဆီယံထိပ္သီးႏိုင္ငံ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ မစၥတာလီခခ်န္းက ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ အတြင္းရွိ အမွတ္ (၁၄) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ကြန္ပ်ဴတာ ၅၅ လံုး လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔  အထက္တန္း ပညာသင္ဆု လာေရာက္ သင္ယူရန္ အဆိုပါ အထက ၁၄ မွ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ ႏွစ္ဦးအား ေခၚယူသြားမည္ဟု ကတိကဝတ္ ျပဳခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ အဆိုပါေက်ာင္းသို႔ LENOVO အမွတ္တံဆိပ္  Laptop ကြန္ပ်ဴ တာ ၅ လံုး ႏွင့္ Desktop ကြန္ပ်ဴတာ အစံု ၅၀ စံု စုစုေပါင္း (၅၅) လံုးအား  တ႐ုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး သံ႐ုံးအဖြဲ႕၏ အကူအညီျဖင့္ လွဴဒါန္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာလီခခ်န္း ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္လာၿပီး ေက်ာင္း သား/ေက်ာင္းသူ မ်ားျဖင့္ပါ ေတြ႕ဆံုစကား ေျပာၾကားစဥ္ ယင္းကငယ္စဥ္က အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ရာမွ ယခုအဆင့္ အထိ ေရာက္ရွိခဲ့မႈ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အထက္တန္းေက်ာင္းသား/ေက်ာင္း သူမ်ားကို ပညာသင္ေစလႊတ္ရာတြင္ အ.ထ.က (၁၄) မွ ေက်ာင္း သား/ေက်ာင္းသူႏွစ္ဦးခန္႔ကိုပါ ထည့္သြင္း ေခၚယူသြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ကတိေပးသြားသည္။ အဆိုပါ အထက္တန္းေက်ာင္း၌ ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ ၁၅၅၁ ဦးရွိၿပီး ဆရာ/ဆရာမ ၄၁ ဦးရွိကာ ယခင္က ကြန္ပ်ဴတာသင္ၾကားမႈကို ကြန္ပ်ဳတာ အနည္းငယ္ျဖင့္ စာေတြ႕သာ သင္ၾကားႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ လက္ေတြ႕ သင္ၾကားႏိုင္ေတာ့ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။