စမတ္နာရီ ထုတ္ကုန္သစ္တစ္မ်ိဳးကို Pebble မိတ္ဆက္

PebbleTimeRound-SH-thenextweb-2015sept24.jpg

စမတ္နာရီ ထုတ္ကုန္သစ္တစ္မ်ိဳးကို Pebble Time ႏွင့္ Pebble Time Steel စမတ္ဖုန္းမ်ားေၾကာင့္ လူသိမ်ားလာသည့္ Pebble ကုမၸဏီသည္ ဒိုင္ခြက္လုံးဝန္းေသာ ပုံသဏၭန္ျဖင့္ ပထမဆုံး ထုတ္လုပ္ထားေသာ Pebble Time Round စမတ္နာရီကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ စမတ္နာရီ၏ အထူမွာ ၇.၅ မီလီမီတာထူၿပီး အေလးခ်ိန္မွာ ၂၈ ဂရမ္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Pebble Time Round သည္ Apple Watch ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အေလးခ်ိန္ ထက္ဝက္ခန္႔ သက္သာသလို စတီးလ္လက္ပတ္ ပါဝင္သည့္ ၄၂ မီလီမီတာ ေမာ္ဒယ္ထက္ အေလးခ်ိန္ ၁၀၀ ဂရမ္သက္သာသည္။ Pebble Time Round စမတ္နာရီအတြက္ လက္ပတ္မ်ားမွာ ၁၄ မီလီမီတာသုိ႔မဟုတ္ ၂၀ မီလီမီတာ ဟူ၍ ထုတ္လုပ္ထားၿပီး အမ်ိဳးအစားတစ္ခုစီကို အနက္၊ ေငြႏွင့္ ေၾကးနီဟူ၍ ၃ မ်ိဳး ထုတ္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သားေရလက္ပတ္မ်ားအျပင္ စတီးလ္လက္ပတ္မ်ားလည္း ထုတ္လုပ္ထားကာ စမတ္နာရီတြင္ အလြယ္တကူ လဲလွယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Pebble Time Round သည္ အားတစ္ခါသြင္း႐ုံျဖင့္ ၂ ရက္အားသြင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခင္ မ်ိဳးဆက္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ Pebble Time Round တြင္ အေရာင္စုံ e-ink display ပါဝင္လာသည့္ အျပင္ Android ႏွင့္ iOS ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Pebble Tim Round ကိုကန္ေဒၚလာ ၂၄၉ ျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာလ အေစာပိုင္းတြင္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Ref: TheNextWeb