ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ Google DevFest 2015 ကို ပထမဆံုးျပဳလုပ္မည္

12030512_10203753514757342_6194499833345249803_o.jpg

Google နည္းပညာဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ Google DevFest 2015 Yangon ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Google နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကီးဆံုး ေဆြးေႏြးပဲြျဖစ္လာမည့္ အဆုိပါ Developer Conference တြင္ ျပည္တြင္း အုိင္စီတီနယ္ပယ္မွ လူငယ္ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္မ်ားက Google ၏ နည္းပညာမ်ားကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးေဟာေျပာ သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။

ကြန္ပ်ဴတာသံုး ျမန္မာဘာသာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားမည့္ Google DevFest 2015 Yangon ကို ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ Google Developer Group (GDG) က ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ နည္းပညာကို စိတ္ဝင္စားေသာ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားပါ ပါဝင္လာႏုိင္ေစရန္ အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း GDG မွ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကိုရဲလင္းေဝက ဆုိသည္။

Google DevFest 2015 Yangon တြင္ Android ႏွင့္ Web Application မ်ားကို ဖန္တီးႏုိင္မည့္ Code Labs ဟူသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုလည္း ပါဝင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ Google နည္းပညာဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြကို ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ University of Information Technology (UIT) တြင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါပဲြသုိ႔ မည္သူမဆုိ အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္ခြင့္ရရိွရန္အတြက္ http://devfest.gdgyangon.org/ တြင္ မွတ္ပံုတင္ စာရင္းသြင္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။