ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၿဂိဳဟ္တုႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ရန္စီစဥ္

Update News_5.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံ၍ ၿဂိဳဟ္တုႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္း Naung Yoe Technologies ကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ နယူးဇီလန္အေျခစိုက္ Wirelessnation ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းကာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ “Network Facilities Service ေပး သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ဒီဇိုင္းနဲ႔လုပ္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ ဘာအားသာခ်က္ရွိမလဲ ဆိုေတာ့ မွန္ကန္တဲ့ေစ်းႏႈန္း၊ မွန္ကန္တဲ့ နည္းပညာရမယ္။ ျပည္သူတိုင္းက သင့္တင့္မွ်တစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ မယ္” ဟု Naung Yoe Technologies ကုမၸဏီလီမိတက္၏ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးရဲဝင္းထြဋ္တင္က ေျပာသည္။

အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈအပါအဝင္ ၿဂိဳဟ္တုႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈအားလံုးကို ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္ အဆင့္ကို ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လိုင္စင္အတြက္ သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ပထမဦးဆံုး Satellite စနစ္ကို ပထမတစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ စဖို႔လုပ္ေနပါတယ္။ Satellite Capacity အတြက္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီနဲ႔ သေဘာတူလက္မွတ္ ထိုးတာတို႔ဘာတို႔ လုပ္ရမယ္။ Satellite ပိုင္တဲ့ ကုမၸဏီေတြဆီက Capacity ဝယ္ရမယ္။ အေျခခံအေဆာက္အဦ ေဆာက္ရမယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေနာင္႐ိုးကဝန္ထမ္း တခ်ဳိ႕ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔က ျပည္ပကို Training ေတြလႊတ္ဖို႔ ရွိတယ္။ အဲဒါေတြကို ပထမတစ္ႏွစ္အတြင္း မွာလုပ္မယ္။ ၿပီးေတာ့ စမ္းသပ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္မွာပါ” ဟု Wirelessnation ကုမၸဏီ၏ Technical Director ဦးTom Linn ကေျပာသည္။